Rolnicy pomogą rolnikom

Od 1 września 200 rolników z gmin Słubice i Gąbin zostanie zatrudnionych do robót publicznych przy usuwaniu skutków powodzi. W zeszły piątek umowy na finansowanie prac ze starostą płockim podpisali gospodarze obu gmin.
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środki na zatrudnienie rolników z zalanych terenów pozyskał od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W każdej z gmin będzie pracowało po 100 osób. – Będą to rolnicy, którzy posiadają minimum 2 ha przeliczeniowe ziemi i w wyniku powodzi ponieśli straty w wysokości przynajmniej 30 proc. Pracę mogą podjąć również małżonkowie i dzieci rolników, jeżeli są ubezpieczeni w KRUS. Ich pracodawcami będą urzędy gmin, a Powiatowy Urząd Pracy będzie refundował ich wynagradzanie – wyjaśniała podczas spotkania z dziennikarzami Iwona Sierocka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.
Zatrudnieni rolnicy będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto. Zajmą się usuwaniem skutków powodzi na terenach publicznych i prywatnych gospodarstw. Zostaną zatrudnieni na okres 4 miesięcy, ale jak podkreślała dyrektor Iwona Sierocka, po tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umów.
– To ważna informacja dla osób, których dotknęła tragedia powodzi. Ludzie na naszym terenie są pozbawieni możliwości uzyskiwania dochodu, takiej szansy nie będą mieli do czasu przyszłorocznych zbiorów. Cieszę się, że działania ze strony starostwa zostały tak szybko podjęte – mówił Krzysztof Jadczak, burmistrz miasta i gminy Gąbin.
Za pomoc w usuwaniu skutków powodzi dziękował również Józef Walewski, wójt gminy Słubice. – Tych 100 osób na pewno się nam bardzo przyda, bo jeszcze dużo rzeczy zostało do uporządkowania. Na zalanych terenach w usuwaniu skutków powodzi pomagają już bezrobotni. 300 takich osób z terenu gmin Gąbin i Słubice uczestniczy w robotach publicznych od lipca.    mś

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …