Roboty zmierzają ku końcowi

Trwa asfaltowanie ulicy Mickiewicza. Remont powinien zakończyć się we wrześniu, ale istnieje szansa, że stanie się to wcześniej.
Zakończyło się już asfaltowanie odcinka pomiędzy ulicą Chopina a rondem. W asfalt wtopiono oznakowanie poziome z taśmy termoplastycznej, dzięki czemu przez najbliższe sześć lat nie trzeba go będzie na ulicy malować. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych rozpoczęło już prace na odcinku pomiędzy rondem a skrzyżowaniem Mickiewicza z Kochanowskiego. Ostatni etap robót obejmie remont nawierzchni pomiędzy Kochanowskiego a Bielską. Termin zakończenia remontu przewidziano na koniec września, ale jeśli pogoda nie pokrzyżuje drogowcom planów, może to nastąpić wcześniej.
Modernizacja ulicy Mickiewicza obejmuje wymianę infrastruktury, oświetlenia, budowę nowych zatok autobusowych oraz wymianę nawierzchni. Pierwszy etap przebudowy został zrealizowany w ubiegłym roku. Na skrzyżowaniu Mickiewicza z Północną, 11 Listopada i Lasockiego powstało rondo.
Miastu udało się pozyskać dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W drugiej połowie kwietnia tego roku prezydent Płocka Mirosław Milewski i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali porozumienie w tej sprawie. Okazało się, że koszt inwestycji będzie niższy niż pierwotnie zakładano. Szacowany koszt inwestycji to ponad 6,2 mln zł. Dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 5,3 mln zł. Już teraz jednak wiadomo, że przy rozliczaniu inwestycji miasto zwróci część unijnych pieniędzy i będzie można je wykorzystać na inne projekty. Wszystko dzięki temu, że w czasie przetargu udało się uzyskać korzystną cenę i razem z projektem cała inwestycja będzie kosztowała jedynie 3,9 mln zł.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …