Rewitalizacja płockiej Starówki

– Przystępujemy do rewitalizacji kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie w wysokości ponad 4,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego – poinformował prezydent Andrzej Nowakowski podczas konferencji prasowej w ratuszu.
Jednym z przedsięwzięć jest modernizacja kamienic przy ul. Sienkiewicza 40-42. Prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które będzie realizowało tę inwestycję, podpisał dziś w ratuszu umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu – firmą Wixbud ze Słupna. – Łącznie w wyremontowanych kamienicach będzie 15 mieszkań – obecnie jest 13 – o powierzchni użytkowej od 34 do 48 m kwadratowych. Inwestycja ma być gotowa dokładnie za rok od podpisania umowy – mówi Mirosław Kłobukowski, prezes MTBS. Koszt realizacji to prawie 4,8 mln zł, a dofinansowanie z BGK wynosi ponad 2 mln zł.
28 grudnia 2016 r. Gmina Miasto Płock przekazała aktem notarialnym dotychczasową własność gminnych działek i nieruchomości obejmujących część starego miasta – od ul. Sienkiewicza 40 do Sienkiewicza 48.

(jac)
fot. Materiały UMP

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …