Remont ulicy Dobrzykowskiej zbliża się do szczęśliwego końca

Na 31 maja zaplanowano zakończenie przebudowy ulicy Dobrzykowskiej w Radziwiu.
Remont ulicy Dobrzykowskiej, który rozpoczął się w ubiegłym roku, został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to przebudowa drogi od skrzyżowania z ulicą Krakówka do ostatnich zabudowań Radziwia. Powstały kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie. Prace na tym odcinku miały się zakończyć w listopadzie ubiegłego roku. Konieczne było jednak zwiększenie ich zakresu. Wobec tego zdecydowano o przedłużeniu terminu robót do końca maja tego roku.
Powodem zmiany terminu była konieczność wykonania nowego wodociągu, którego pierwotnie nie było w projekcie inwestycji. Jednak podczas prac ziemnych okazało się, że stan istniejącego dotychczas wodociągu jest już tak zły, że w ciągu 3–4 lat trzeba będzie go wymienić. Żeby uniknąć niszczenia nowych chodników i jezdni, po konsultacjach z mieszkańcami zapadła decyzja o rozszerzeniu zakresu prac i przebudowaniu instalacji wodociągowej.
Do końca ubiegłego roku wykonawcy udało się ułożyć podbudowę jezdni oraz warstwę wiążącą. Dzięki temu na początku tego roku na ulicy dopuszczono ruch lokalny oraz przejazd autobusów. W ostatnich dniach trwało wylewanie nawierzchni ścieżek rowerowych, które od kościoła w Radziwiu poprowadzą aż do ronda 19 pułku piechoty im. Odsieczy Lwowa na skrzyżowaniu Dobrzykowskiej z trasą ks. Popiełuszki. Jezdnia na tym odcinku została wyremontowana w 2015 roku. Oprócz ścieżki na tym odcinku wykonano także nowe chodniki oraz oświetlenie.
Całkowity koszt obu etapów przebudowy ulicy Dobrzykowskiej to kwota ponad 5 mln złotych.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …