Remont kolejnego odcinka ulicy Harcerskiej

Za kilka dni powinna rozpocząć się przebudowa ulicy Harcerskiej na odcinku od kościoła na osiedlu Imielnica do skrzyżowania z ulicami Warmińską i Wiejską. Zakończenie inwestycji jest planowane na połowę października.
Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych i Hydropol z Gostynina. Koszt prac to 8 375 999,89 złotych brutto.
Prace powinny rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zakłada prowadzenie prac odcinkami przy zachowaniu ruchu wahadłowego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność ulic i dojazd do posesji. Z uwagi na duży zakres prac związanych z budową infrastruktury podziemnej na niektórych odcinkach ulica może być chwilowo zamknięta na całej szerokości.
Ulica Harcerska będzie remontowana na odcinku ponad półtora kilometra od kościoła w Imielnicy do skrzyżowania z ulicą Wiejską. Robotami nie będzie objęte w ramach tego zadania skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej i Harcerskiej, na którym planowane jest wybudowanie ronda, ale to już zupełnie nowa inwestycja. Wkład własny miasta to kwota 4 627 132 zł. Dotacja wynosi 3 mln złotych. To jednak nie cały koszt robót. Około półtora miliona złotych wyłożą jeszcze Wodociągi Płockie.
Roboty będą kompleksowe. Prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej zrealizują Wodociągi Płockie. Powstaną nowe chodniki, droga rowerowa, oświetlenie i nowa nawierzchnia jezdni.
Warto dodać, że do tej pory na skrzyżowaniu ulic Harcerskiej, Korczaka i Pocztowej w Borowiczkach wybudowane zostało rondo. Wyremontowano także dwa fragmenty ulicy Harcerskiej – od ulicy Wiejskiej do ronda i od ronda do ulic Borowickiej i Raczkowizna.
Pod koniec ubiegłego roku wojewoda mazowiecki zatwierdził listę dotacji na remont dróg lokalnych na ten rok. Na dwunastej pozycji znalazł się remont ulicy Harcerskiej.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …