fot. D. Ossowski

Na razie pierwszy etap

Trwa budowa pierwszego fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Kobylińskiego.
Prace są prowadzone po północnej stronie Al. Kobylińskiego od skrzyżowania z ul. Bielską do alei Spacerowej. To inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku powstanie odcinek o długości około 239 metrów Koszt tej części inwestycji to około 175 tysięcy złotych. – Na przyszły rok zaplanowano budowę drugiego fragmentu ścieżki, od alei Spacerowej do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza. Nie można tego było zrobić w tym roku, ponieważ konieczne było uregulowanie kwestii własności gruntów. Dlatego Miejski Zarząd Dróg, który odpowiada za realizację inwestycji, rozpoczął jej realizację od fragmentu, który przebiega po gruntach należących do miasta – mówi Konrad Kozłowski z ratuszowego zespołu współpracy z mediami.
Prace budowlane prowadzi Firma Remontowo-Budowlana Lipowski z Płocka. Jest również wykonawcą prac w innych częściach miasta. Roboty są prowadzone w ramach „Remontu nawierzchni płockich dróg”. Całe zadanie wykonywane na zlecenie MZD ma kosztować 664.056,07 zł brutto.
Prace są prowadzone na kilku odcinkach płockich ulic: zjazd z al. Piłsudskiego w ul. Spółdzielczą, fragment ulicy Miodowej przy Politechnice Warszawskiej, droga przy hospicjum na Międzytorzu, nieremontowany fragment ul. Zglenickiego oraz budowa asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż Al. Kobylińskiego.
Na zjeździe z ul. Piłsudskiego w Spółdzielczą zostanie sfrezowana istniejąca warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej o powierzchni 725 metrów kwadratowych. Wykonawca ułoży warstwę wyrównawczą z masy asfaltowej, siatkę szklano-węglową na całej powierzchni jezdni, nową warstwę ścieralną AC11S. Włazy do kanałów zostaną wyregulowane i wymienione na bezkołnierzowe.
Na najbardziej wyeksploatowanym odcinku jezdni ulicy Miodowej za Politechniką Warszawską nawierzchnia drogi zostanie oczyszczona mechanicznie. Następnie wykonawca ułoży warstwę wyrównawczą i siatkę szklano-węglową na całej powierzchni jezdni oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonany zostanie także ciek przykrawężnikowy, wyregulowane będą włazy kanałowe i wpusty uliczne.
Na ulicy Zglenickiego po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i oczyszczeniu wykonana zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS16, siatka szklano-węglowa na całej powierzchni jezdni i warstwa ścieralna AC11S.
Na remont drogi przy hospicjum na Międzytorzu, łączącej ul. Graniczną i Dobrowolskiego, mieszkańcy osiedla czekali od lat. Teraz powinno się to udać. Plany obejmują wykonanie remontu nawierzchni jezdni na powierzchni 1 870 metrów kwadratowych, a także wykonanie remontu chodników wraz ze zjazdami. Prace w tym miejscu są możliwe ze względu na uregulowanie statusu prawnego działek, które do tej pory nie były własnością miasta. Jak już wczęsniej informowały służby prasowe Urzędu Miasta, zakończenie robót wraz ze zgłoszeniem do odbioru zaplanowano do 31 października tego roku. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …