Przebudowa ulicy Harcerskiej

Trwają prace przy przebudowie kolejnego odcinka ulicy Harcerskiej. Są prowadzone od kościoła na osiedlu Imielnica do skrzyżowania z ulicami Warmińską i Wiejską. Zakończenie inwestycji jest planowane na połowę października.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych i Hydropol z Gostynina. Koszt prac to 8 375 999,89 złotych brutto. – W piątek, 4 sierpnia rozpoczęto układanie masy asfaltowej na jezdni na osiedlu Imielnica – odcinek od ulicy Wiosennej do ulicy Sielskiej. Na odcinku od ulicy Sielskiej w kierunku osiedla Borowiczki kontynuowane są prace drogowe związane z ustawianiem nowych krawężników oraz przygotowywaniem warstw podbudowy jezdni. Na osiedlu Borowiczki dobiegają końca prace związane z budową nowego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz przyłączami do posesji – informuje Miejski Zarząd Dróg. – Do tej pory wykonano odcinek ulicy Harcerskiej o długości około 1250 metrów. W dalszym ciągu trwają prace związane z budową nowych chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej oraz miejsc postojowych przy cmentarzu.
Ulica Harcerska jest remontowana na odcinku ponad półtora kilometra od kościoła w Imielnicy do skrzyżowania z ulicą Wiejską. Robotami nie będzie objęte w ramach tego zadania skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej i Harcerskiej, na którym planowane jest wybudowanie ronda, ale to już zupełnie nowa inwestycja. Wkład własny miasta to kwota 4 627 132 zł. Dotacja z funduszu na przebudowę dróg lokalnych, którym dysponuje wojewoda mazowiecki wynosi 3 mln złotych. To jednak nie cały koszt robót. Około półtora miliona złotych wyłożą jeszcze Wodociągi Płockie.
Roboty będą kompleksowe. Prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej zrealizują Wodociągi Płockie. Powstaną nowe chodniki, droga rowerowa, oświetlenie i nowa nawierzchnia jezdni.
Warto dodać, że w minionych latach na skrzyżowaniu ulic Harcerskiej, Korczaka i Pocztowej w Borowiczkach wybudowane zostało rondo. Wyremontowane zostały także dwa fragmenty ulicy Harcerskiej – od ulicy Wiejskiej do ronda i od ronda do ulic Borowickiej i Raczkowizna.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …