Przebudowa Łukasiewicza i Tysiąclecia

Miejski Zarząd Dróg poszukuje wykonawcy przebudowy skrzyżowania ulic Łukasiewicza i Tysiąclecia oraz budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Tysiąclecia i Mickiewicza.
Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – Etap II“. Dofinansowywana jest w 80 procentach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Tysiąclecia z ul. Łukasiewicza. Prace obejmą budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej (w ramach usunięcia kolizji), sygnalizacji świetlnej. Wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa i przebudowany zostanie układ jezdni wraz z chodnikami.
Kolejnym elementem będzie wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą – chodnikami, oświetleniem i sygnalizacją świetlną – w ciągu ulic Tysiąclecia i Mickiewicza na długości 1806 metrów.
Prace powinny zakończyć się do 31 sierpnia tego roku.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …