Przebudowa Łukasiewicza i Tysiąclecia

Miejski Zarząd Dróg poszukuje wykonawcy przebudowy skrzyżowania ulic Łukasiewicza i Tysiąclecia oraz budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Tysiąclecia i Mickiewicza.
Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – Etap II“. Dofinansowywana jest w 80 procentach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Tysiąclecia z ul. Łukasiewicza. Prace obejmą budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej (w ramach usunięcia kolizji), sygnalizacji świetlnej. Wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa i przebudowany zostanie układ jezdni wraz z chodnikami.
Kolejnym elementem będzie wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą – chodnikami, oświetleniem i sygnalizacją świetlną – w ciągu ulic Tysiąclecia i Mickiewicza na długości 1806 metrów.
Prace powinny zakończyć się do 31 sierpnia tego roku.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rozbudowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W czerwcu 2019 zakończą się prace budowlane W płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia trwają intensywne prace, …

Odnawialne źródła energii na placówkach oświatowych

Tylko do 10 sierpnia spółka gminna Inwestycje Miejskie czeka na oferty od firm na dostarczenie …