Prace do końca listopada

Od czerwca trwają prace związane z remontem i rozbudową ulicy Bielskiej. Inwestycja obejmuje remont nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżki rowerowej oraz parkingów i pętli autobusowej.
Prace są realizowane na odcinku od ul. Targowej do węzła Bielska – który powstaje w ramach budowy obwodnicy Płocka oraz od węzła Bielska do pętli autobusowej przy Cmentarzu Komunalnym za skrzyżowaniem z ul. Sierpecką. W ramach inwestycji na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Wiadukt zostanie wybudowane rondo z trzema wlotami. Na skrzyżowaniu ul. Bielskiej z ul. Sierpecką zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna. Ponadto w ramach zadania zostaną przebudowane sieci podziemne między innymi: kanalizacja deszczowa i wodociąg oraz zostanie wybudowane nowe energooszczędne oświetlenie ulicy.
Do początku sierpnia wykonano część prac rozbiórkowych – zdemontowane zostały krawężniki oraz sfrezowano część nawierzchni. Na odcinku od ulicy Targowej do ulicy Wiadukt wykonawca robót ułożył sieć kanalizacji deszczowej, a także zabudował studnie pod nowe wpusty uliczne, ustawił nowe krawężniki i obrzeża oraz rozpoczął układanie kostki betonowej na chodniku. Przygotowany został również teren pod ułożenie warstw dla nowych parkingów i drogi technicznej.
W miejscu budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wiadukt ruch zostanie poprowadzony po drodze technicznej.
Jak zapewniają przedstawiciele Urzędu Miasta, prace realizowane są według harmonogramu, a termin ich zakończenia zgodnie z podpisaną umową to 30 listopada tego roku.
Kierowcy powinni pamiętać, że na remontowanym odcinku ulicy Bielskiej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
Wykonawcą robót jest firma SKANSKA S.A. Wartość kontraktu to 8 373 877,88 zł brutto. Za realizację inwestycji odpowiada Miejski Zarząd Dróg.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …