Powiat znalazł pieniądze na odbudowę dróg

Zarząd Powiatu w Płocku wygospodarował z budżetu 1 mln 90 tys. zł na odbudowę części infrastruktury drogowej, zniszczonej w wyniku powodzi, w gminach Słubice i Gąbin. Potrzeby są jednak o wiele większe. W sumie na modernizację tylko dróg powiatowych i mostów potrzeba przynajmniej 12,5 mln zł.
– Zdawaliśmy sobie sprawę, że bez zmian w budżecie nie da się złagodzić skutków powodzi, dlatego udało nam się wygospodarować środki na odbudowę dróg – podkreśla wicestarosta Jan Ciastek. Samorządowcy proszą o pomoc także inne powiaty. Starosta apelował o takie wsparcie na ostatnim konwencie starostów. Daniel Zaborowski, radny powiatu płockiego, w ramach oszczędności proponuje, aby w tym roku odwołać wszystkie imprezy kulturalne, a pieniądze przeznaczyć na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców.
Drogi zniszczyła nie tylko woda, ale także amfibie, które się po nich poruszały. W gminach Słubice i Gąbin pod wodą znalazły się drogi powiatowe: Borki – Troszyn Polski o długości 3,9 km, przeszło 10-kilometrowy odcinek trasy Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów, Nowosiadło – Troszyn Polski na odcinku ponad 6,5 km oraz Nowosiadło – Wiączemin Polski na długości 2,4 km. Ze wstępnej oceny wynika, że uszkodzeniu uległy również mosty w Juliszewie oraz dwa w Troszynie Polskim. Z posiadanych przez starostwo płockie informacji wynika, że na wszystkich mostach uszkodzone są poręcze, najprawdopodobniej przez transportery gąsienicowe.
Zdaniem Jana Ciastka ocena wizualna stanu dróg dokonana na odcinkach, z których woda ustąpiła, pokazuje, że będzie konieczne wykonanie na nich wielu remontów. Władze powiatu podkreślają, że remonty to nie tylko wypełnianie ubytków w nawierzchni i wyrównanie odkształceń w ich profilu, ale także konieczność odtworzenia zamulonych przydrożnych rowów oraz naprawa rozmytych lub uszkodzonych przez ciężki sprzęt poboczy.
Koszt remontu drogi powiatowej Borki – Troszyn Polski szacowany jest na 1,6 mln zł, Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów na 3,55 mln zł, Nowosiadło – Troszyn Polski na 3,2 mln zł, a Nowosiadło – Wiączemin Polski 1,1 mln zł. Natomiast koszt przebudowy mostu w Juliszewie szacowany jest na 500 tys. zł, w Troszynie Polskim w ciągu drogi powiatowej Nowosiadło – Troszyn Polski na 800 tys. zł, a remont przeprawy w ciągu drogi powiatowej Borki – Troszyn Polski to wydatek 400 tys. zł.
Modernizacji potrzebowała będzie jeszcze droga powiatowa z Płocka do Dobrzykowa. Nie została bezpośrednio zalana, ale z uwagi na przejęcie przez nią tranzytu po zamknięciu dla ruchu trasy wojewódzkiej nr 575 jej nawierzchnia została poważnie uszkodzona. Stanowiła również drogę dojazdu dla służb ratunkowych i transportu materiałów używanych do budowy wałów. Zarząd Dróg Powiatowych szacuje powstałe tu szkody na 1,35 mln zł.    mś

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …