Plac Narutowicza do przebudowy

Rozstrzygnięty został konkurs na zagospodarowanie placu Narutowicza. Kapituła konkursu najwyżej oceniła pracę autorstwa Anny Przybysz.
Na konkurs nadesłanych zostało 13 prac. Kapituła nie przyznała pierwszej nagrody, drugą w kwocie 25 tysięcy złotych otrzymała Anna Przybysz. Drugą nagrodę w kwocie 15 tysięcy złotych otrzymał zespół projektantów z Pracowni Projektowej Mamgusta: Sebastian Tabędzki, Łukasz Lautsch, Weronika Budnik i Małgorzata Grzybowska. Kapituła przyznała także jedno wyróżnienie w kwocie 10 tysięcy złotych dla Macieja Gozdeckiego i Agnieszki Gozdeckiej z A+U Architektura. – Autorka najwyżej ocenionej koncepcji otrzymała także zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na przygotowanie dokumentacji projektowej – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Jednym z elementów przebudowanego placu będzie kolumna upamiętniająca obrońców Płocka z 1920 roku. Zdaniem prezydenta to element, który ma szansę na realizację jeszcze w tym roku. Natomiast na lata 2019–2020 zostanie zaplanowana przebudowa samego placu.
Według koncepcji na środku placu oprócz kolumny znajdzie się fontanna. Z jej dysz będzie emitowana para wodna, zamiast tradycyjnych strumieni wody. Po stronie północnej (przed księgarnią diecezjalną) oraz południowej (przed budynkami sądów) projektantka zaplanowała szpalery drzew, dające latem schronienie przed słońcem – to tu staną parkowe ławki. Jednak zdaniem kapituły konkursowej nie powinny one zasłaniać budynków. Wydzielone zostały także strefy parkingowa, gastronomiczna, rekreacyjna i izolacyjna. Nic nie zakłóca widoku od strony ulicy Grodzkiej w kierunku Wzgórza Tumskiego z bazyliką katedralną i Muzeum Diecezjalnym.
Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Wokół placu wyznaczone zostały 24 miejsca parkingowe, w tym trzy dla taksówek. Kolejnych 20 miejsc parkingowych będzie w sąsiedztwie. Północną stroną placu – tak jak obecnie – będzie można dojechać do ulic Teatralnej, Małachowskiego i Piekarskiej. W odwrotnym kierunku przejazd zostanie wyznaczony przed budynkami sądów.
Szacunkowy koszt przebudowy placu Narutowicza to około 10 milionów złotych.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …