Pierwsze w naszym mieście

Na ul. Sierpeckiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 13 na osiedlu Trzepowo pojawiły się spowalniające progi wyspowe, tzw. „poduszki berlińskie” i piktogramy 3D oraz pasy z napisami ostrzegawczymi. Piktogramy i napisy na przejściach dla pieszych zostały wykonane także w kilku innych miejscach. To pierwsze takie rozwiązania w naszym mieście. Ich zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie najmłodszych płocczan.
Od czterech lat w Płocku jest realizowany program „Jasno i bezpiecznie”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tych działań między innymi są doświetlane przejścia dla pieszych oraz montowane urządzenia zwiększające bezpieczeństwo głównie pieszych – azyle bezpieczeństwa, barierki, nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Przed kilkoma dniami w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 zostały zamontowane tzw. „poduszki berlińskie” – dodatkowe oznakowanie poziome ostrzegające o przejściu dla pieszych. Zostało także wykonane specjalne oznakowanie poziome z napisami 3D o treści „Patrz w lewo” i „Patrz w prawo”. Przejścia są oznakowane w niestandardowy i nieszablonowy sposób. Pojawiły się na nich piktogramy 3D znaków A-17 zatopione w jezdni. Kierowca zbliżając się do przejścia ma wrażenie, że znak stoi na środku drogi i automatycznie zwalnia. Na poboczu zamontowano również znaki T-27, czyli tzw. „Agatki”, które dodatkowo ostrzegają, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Tego typu oznakowanie Miejski Zarząd Dróg wykonał na ulicach: Sierpeckiej, Góry, Bielskiej, Słonecznej, Korczaka, Tysiąclecia, przed dwoma przejściami dla pieszych na Miodowej, Kolejowej oraz na al. Jana Pawła II. – Poduszka berlińska to typ spowalniającego ruch progu wyspowego, stworzonego, by ograniczać prędkość samochodów osobowych, a jednocześnie nie zakłócać ruchu pozostałych użytkowników drogi. Próg jest na tyle wąski, by rowerzyści mogli przejechać z jego prawej strony, a autobusy mogły przejechać nad nim nie najeżdżając żadnym z kół. Próg jest jednak na tyle szeroki, by samochody osobowe musiały na niego najechać kołami przynajmniej z jednej strony pojazdu. Tego typu progi wyspowe nazywane są „poduszkami berlińskimi”, ponieważ po raz pierwszy zastosowano je w Berlinie, gdzie na blisko 70 proc. ulic obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h – wyjaśniają przedstawiciele płockiego Urzędu Miasta.
Poduszki berlińskie, podobnie jak inne środki uspokajające ruch, stosowane są w strefach znacznego ograniczenia prędkości, na drogach wewnątrzosiedlowych czy w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i przedszkoli. Ze względu na swoje parametry są często stosowane na ulicach, po których poruszają się autobusy komunikacji miejskiej.
Miejski Zarząd Dróg w Płocku zakończył także prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych w obrębie czterech skrzyżowań: Sienkiewicza – Misjonarska, Sienkiewicza – Gradowskiego, Kolegialna – Misjonarska, Kolegialna – Gradowskiego. Doświetlenie wykonano poprzez wymianę 16 szt. opraw oświetleniowych na istniejących latarniach – na nowe typu LED – światło białe.
Wykonano także doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Wyszogrodzką w rejonie siedziby Państwowej Straży Pożarnej wraz z aktywnym oznakowaniem. Zastosowany system polega na zwiększeniu natężenia oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych, po wykryciu obecności pieszych. Dodatkowo zamontowano aktywne znaki D6 w wersji z migającymi diodami.
Do końca września powstanie również aktywne oznakowanie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych przez ul. Kutnowską w rejonie skrzyżowania z ul. Gajową. Zastosowany tam będzie maszt wysięgnikowy z prześwietlanym kasetonem dwustronnym ze znakiem D6b, dwoma pulsatorami diodowymi LED (z zasilaniem buforowym) oraz oprawą metalohalogenkową 250 W.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …