Olej napędowy z Orlenu

Oleje napędowe wytwarzane w PKN ORLEN będą bardziej ekologiczne i zapewnią silnikom lepsze osiągi. Zwiększy się także ich ilość na rynku. Wszystko za sprawą instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego VII, która została uruchomiona na terenie płockiego zakładu.
– Oleje napędowe z nowej instalacji będą miały wyższą wartość cetanową, co dla kierowców oznacza lepsze wykorzystanie mocy silnika w pojazdach. Równocześnie charakteryzuje je niższa zawartość siarki, co skutkuje mniejszą emisją SO2. Właściwości te zyskają również oleje opałowe, takie jak Ekoterm, produkowane w oparciu o komponenty z instalacji HON VII – podczas uroczystego otwarcia Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
Nowa instalacja HON VII składa się z węzła odsiarczania, którego zadaniem jest także odazotowanie surowców pochodzących ze wstępnego przerobu ropy (tzw. DRW – Destylacji Rurowo-Wieżowej) oraz z tzw. węzła aminowego, który służy do usunięcia siarkowodoru i amoniaku. Otrzymywany w procesie przerobu niskosiarkowy komponent będzie wykorzystywany do produkcji olejów napędowych lub lekkich olejów opałowych. Proces budowy nowej instalacji HON VII, której koszt wyniósł ok. 500 mln PLN, trwał dwa lata.
Start nowoczesnej instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego VII (HON VII) jest odpowiedzią płockiego koncernu na trendy rynkowe – rosnące zapotrzebowanie na diesel. Zakończona inwestycja oznacza dla odbiorców większą ilość olejów o wyższej jakości. Dzięki nowej inwestycji możliwości produkcyjne olejów napędowych z Zakładu Rafineryjnego w Płocku wzrosną o około 1 mln ton rocznie.
Po uruchomieniu HON VII, jeszcze w tym roku zostaną wyłączone z ruchu starsze instalacje o mniejszych mocach przerobowych: HON II i HON III.
W roku ubiegłym Zakład Produkcyjny w Płocku przerobił 14,5 mln ton ropy. Wyprodukował ponad 5,3 mln ton oleju napędowego i 800 tys. ton Ekotermu.     (t)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …