Odnawialne źródła energii na placówkach oświatowych

Tylko do 10 sierpnia spółka gminna Inwestycje Miejskie czeka na oferty od firm na dostarczenie i montaż mikroinstalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej. W jednym z obiektów ma też zostać zamontowana powietrzna pompa ciepła.
Chodzi o montaż urządzeń w pięciu obiektach wybudowanych w ostatnich latach przez Inwestycje Miejskie. Są to miejskie przedszkola nr 5 (przy ul. Lachmana 28), 29 (przy ul. Kochanowskiego 7) i 34 (przy ul. Harcerskiej 2) oraz Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Kleeberga 3 i Szkołę Podstawową Specjalną nr 24 przy ul. Słonecznej 65 (dawny Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7).
We wszystkich tych placówkach mają zostać zainstalowane mikroinstalacje OZE: moduły fotowoltaiczne z inwenterami. Zmodernizowane mają też być instalacje elektryczne i odgromowe. Wykonawca będzie też musiał wykonać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Mikroinstalacje PV zostaną podłączone do sieci elektrycznych w obiektach oraz włączone do sieci OSD.
Dodatkowo w Miejskim Przedszkolu nr 5 ma zostać zamontowana powietrzna pompa ciepła wraz z podłączeniem do instalacji węzła cieplnego.
Prace mają być ukończone do końca listopada tego roku. Inwestycja ma być realizowana przy wykorzystaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na latach 2014 – 2020.

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …