Obwodnice, tramwaj i drogi

W ubiegłym tygodniu płoccy radni przyjęli wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010 – 2014. Jego najważniejsze założenia to budowa obwodnic, linii tramwajowej, remonty ulic oraz budowa ulic osiedlowych. Część inwestycji ma być sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
W tym roku Urząd Miasta zamierza wydać 200 tysięcy złotych na przygotowania do budowy obwodnicy północnej, łączącej ulicę Wyszogrodzką z drogą krajową nr 60 w Goślicach. Inwestycja, realizowana w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ma być gotowa w 2013 roku. Z budżetu miasta na jej realizację ma zostać w sumie wydanych około 26 mln zł, a blisko 128 mln zł mają zapewnić fundusze unijne. Z unijnych pieniędzy ma być także finansowana budowa obwodnicy północno -zachodniej, łączącej PKN Orlen ze Słupnem. Na jej realizację w tym roku (odcinek od Orlenu do ulicy Bielskiej), miasto planuje wydać 9 mln zł. Do 2014 roku, kiedy droga ma być gotowa, z kasy miasta ma być w sumie wydanych około 40,5 mln zł, a ze środków unijnych ponad 178,5 mln zł.
25,5 mln zł pochłonie przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej od Podolszyc do Imielnicy. Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2011 -2013. W 2012 roku ma zostać wybudowany most nad Brzeźnicą w ciągu ulicy Dobrzyńskiej. Inwestycja ma kosztować w sumie 28,5 mln zł. W tym roku powinien zostać zrealizowany odcinek Granicznej pomiędzy Piłsudskiego i Otolińską, a w przyszłym roku ulice Bliska i Zbożowa. Ponad 11 mln zł będzie potrzebnych na przebudowanie ulicy Grabówka i wybudowanie wzdłuż niej ścieżki rowerowej. Prace rozpoczną się w przyszłym roku, a zakończą się po roku 2014. Do 2013 ma potrwać przebudowa Medycznej. Do 2014 muszą poczekać mieszkańcy osiedla Kochanowskiego na wybudowanie ulicy łączącej Bielską z Przemysłową. Byłby to doskonały skrót dla osób chodzących na zakupy na targowisko przy Rembielińskiego, o którym od lat mówią mieszkańcy tej części Płocka.
Według wieloletniego planu inwestycyjnego w przyszłym roku powinien być gotowy wiadukt nad aleją Piłsudskiego. Ma w sumie kosztować 32 ml zł. Kosztami miasto podzieli się po połowie z kolejarzami. W 2012 roku mają zacząć się kolejne etapy przebudowy Wyszogrodzkiej na odcinku od Zakładu Energetycznego do Kilińskiego. Prace powinny się zakończyć w 2013 roku.
Do 2012 roku ma zostać wyremontowana Otolińska. Roboty rozpoczną się jeszcze w tym roku. Całość ma kosztować blisko 45 mln zł, z czego ponad 24 mln zł zostanie sfinansowanych ze środków unijnych.
Nie ma szans, żeby przed 2014 rokiem udało się wybudować ulicę łączącą Podolszyce Południe z Imielnicą. Na razie wiadomo jedynie, że na inwestycję potrzeba ponad 3 mln zł. Od 2010 do 2014 roku blisko półtora mln zł ma być przeznaczonych na budowę ścieżek rowerowych.
W latach 2010 – 2014 przewidziano także  budowę i remonty ulic na osiedlach: Borowiczki, Radziwie, Mickiewicza, Wielka Płyta, Skarpa, Podolszyce.
W tym roku ma zakończyć się remont parku na Wzgórzu Tumskim. Od 2011 do 2014 potrwa zabezpieczenie i odwodnienie skarpy pomiędzy Hotelem Starzyński a Jarem Kazimierza, zostaną też wyremontowane biegnące jarem schody, łączące ulicę Kazimierza Wielkiego z Sobótką. Skarpa zostanie też umocniona w parku na Górkach.
W 2012 roku powinna zakończyć się przebudowa parku na placu Obrońców Warszawy. Do 2014 roku miasto wyda kilkadziesiąt mln zł na inwestycje i remonty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Dopiero w czwartym kwartale 2014 roku rozpocznie się przebudowa stadionu Wisły Płock przy ulicy Łukasiewicza.
6 mln zł w latach 2011 -2014 Urząd Miasta wyda na budowę mieszkań komunalnych wspólnie z Towarzystwami Budownictwa Społecznego. Dopiero po 2014 roku zakończy się rewitalizacja osiedla Miodowa Jar, gdzie trzeba wyburzyć kilka budynków zawierających azbest, a w ich miejsce postawić nowe obiekty mieszkalne.
To krótki przegląd inwestycji zaplanowanych przez Urząd Miasta. Swoje plany mają też spółki będące własnością samorządu.
Blisko 40 mln zł wyda Agencja Rewitalizacji Starówki na remont kamienicy przy Warszawskiej 2, II etap zabudowy placu 13 Straconych, Bramy Bielskiej, kamienic przy Starym Rynku 5, Grodzkiej 3 oraz Synagogalnej. Podobną kwotę ma do dyspozycji Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej na remont i wyposażenie swoich obiektów.
Ponad 183 mln zł wydadzą Wodociągi Płockie na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Większość tej kwoty, bo aż blisko 149 mln, pochłonie rozdział kanalizacji ogólnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta.
Ponad 270 mln zł potrzebuje w najbliższych latach ZUOK w Kobiernikach. Spółka musi zrekultywować już istniejące składowiska, wykonać instalację ich odgazowania, wybudować nowe niecki na odpady i przede wszystkim spalarnię odpadów, która pochłonie 250 mln zł.
Najwięcej środków finansowych wyda jednak w najbliższych latach najmłodsza ze spółek gminnych, czyli Inwestycje Miejskie. To ona odpowiada za budowę linii tramwajowej, na co potrzeba 280 mln zł.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …