Nowocześnie, kolorowo, bezpiecznie

W ubiegłym tygodniu został oddany do użytku plac zabaw w lasku brzozowym przy al. Jana Pawła II na Podolszycach Południe. To pierwszy etap budowy parku dla mieszkańców tego osiedla.
Plac zabaw powstał dzięki trójstronnej umowie o sponsoringu i współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Płocka, Polskim Koncernem Naftowym Orlen oraz Fundacją Orlen – Dar Serca. Pierwszy etap budowy osiedlowego parku wraz z miejscem zabaw dla najmłodszych kosztował 3 mln zł. 920 tysięcy zł przekazała fundacja Orlen – Dar Serca, a 56 tysięcy zł PKN Orlen.
– Jako lokalny partner, wspólnie z naszą fundacją Orlen – Dar Serca stawiamy na rozwój dzieci i młodzieży. Starszym oferujemy stypendia, młodszym kształtowanie sprawności poprzez zabawę. Cieszę się, że mogliśmy podarować mieszkańcom Płocka obiekt o tak wysokim standardzie, porównywalnym z placami zabaw nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Zabawki przyjechały ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Czech i Niemiec – mówi prezes zarządu PKN Orlen Jacek Krawiec.
– Zakończyliśmy pierwszy etap budowy parku na Podolszycach Południe. Mam nadzieję, że plac zabaw i otaczający go, częściowo już zagospodarowany lasek brzozowy staną się ulubionym miejscem rekreacji mieszkańców osiedla. W przyszłym roku będzie kontynuowana budowa parku: rozbudowa alejek, nasadzenia zieleni, fontanna i skatepark – dodaje prezydent Płocka Mirosław Milewski.
To pierwszy tak nowoczesny plac zabaw w Płocku i jeden z najnowocześniejszych w kraju. Składa się z dwóch części dla dzieci w różnym wieku (2-5 lat, 6-12 lat). Dla każdej grupy wiekowej dobrane są odpowiednie urządzenia dostosowane wielkością, stopniem złożoności i trudności, stanowiące wyzwania i zapewniające właściwą atrakcyjność. Powierzchnia przeznaczona na plac zabaw dla dzieci najmłodszych wynosi 415 m kw. Przed wejściem na plac jest ustawiona tablica informacyjna z regulaminem placu. Dla najmłodszych dzieci przewidziane zostały zabawki rozwijające podstawowe umiejętności psychofizyczne i psychomotoryczne, jak umiejętność poruszania się, zjeżdżania, wspinania się i balansowania (zjeżdżalnie, bujaki, zestawy sprawnościowe) oraz urządzenia stwarzające doskonałe warunki do wspólnej zabawy z rówieśnikami, rozwijające umiejętność współpracy w grupie (huśtawki, ważki, zestawy sprawnościowe). Urządzenia są kolorowe, bezpieczne, z atestami. Powierzchnia przeznaczona na plac zabaw dla dzieci starszych wynosi 1339 m kw. Myśl przewodnia tej części placu to kubiczne formy w przestrzeni, kolorowe, gładkie kostki domina, a pomiędzy nie wplecione kontrastujące z nimi elementy wykonane ze stali nierdzewnej, lin. Dzięki urządzeniom możliwe jest ćwiczenie zwisów, podciągania się, wspinania, ćwiczeń równowagi czy balansowania, które rozwijają umiejętności motoryczne dzieci oraz wyczucie przestrzeni, odwagi i zwinności. Różnorodność funkcji zapewnia możliwość zabawy dzieciom o różnej sprawności fizycznej. Nawierzchnia placu jest dostosowana w zależności od grup wiekowych: dla dzieci młodszych jest to miękka, amortyzująca upadek nawierzchnia poliuretanowa, a dla dzieci starszych piasek i kora.
W pierwszym etapie została także wybudowana infrastruktura wodociągowa, elektryczna, oświetleniowa, a także część parkowych alejek, przy których stanęły ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów oraz tablice informacyjne.
Drugi etap budowy parku zostanie prawdopodobnie zrealizowany w przyszłym roku. W północno-zachodnim narożniku parku powstanie fontanna. Dokończona zostanie budowa alejek i ciągów pieszo-rowerowych. Powstanie również kaskadowa donica. Na koniec przybędzie zieleni i elementów małej architektury. Wśród tych drugich na uwagę zasługują leżaki z białego betonu architektonicznego z olistwowaniem z drewna dębowego i wysokimi oparciami. Z takiego samego materiału będą wykonane także stoliki.
Jacek Danieluk

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …