fot. D. Ossowski

MZD zaplanował remonty kolejnych ulic

Rozpoczęły się prace remontowe nawierzchni asfaltowych na odcinkach najbardziej wyeksploatowanych ulic oraz budowa drogi rowerowej w Al. Kobylińskiego.
Wykonawcą prac jest Firma Remontowo-Budowlana Lipowski s. j. z Płocka. Koszt inwestycji to 664.056,07 zł brutto. Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji. Inwestycję prowadzi Miejski Zarząd Dróg.
Prace są prowadzone na kilku odcinkach płockich ulic: zjazd z al. Piłsudskiego w ul. Spółdzielczą, fragment ulicy Miodowej przy Politechnice Warszawskiej, droga przy hospicjum na Międzytorzu, nieremontowany fragment ul. Zglenickiego oraz budowa asfaltowej drogi rowerowej wzdłuż Al. Kobylińskiego.
Na zjeździe z ul. Piłsudskiego w Spółdzielczą zostanie sfrezowana istniejąca warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej o powierzchni 725 metrów kwadratowych. Wykonawca ułoży warstwę wyrównawczą z masy asfaltowej, siatkę szklano-węglową na całej powierzchni jezdni, nową warstwę ścieralną AC11S. Włazy do kanałów zostaną wyregulowane i wymienione na bezkołnierzowe.
Na najbardziej wyeksploatowanym odcinku jezdni ulicy Miodowej za Politechniką Warszawską nawierzchnia drogi zostanie oczyszczona mechanicznie. Następnie wykonawca ułoży warstwę wyrównawczą i siatkę szklano-węglową na całej powierzchni jezdni oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonany zostanie także ciek przykrawężnikowy w warstwie ścieralnej oraz wyregulowane będą włazy kanałowe i wpusty uliczne.
Na ulicy Zglenickiego po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i oczyszczeniu, wykonana zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS16, ułożona też będzie siatka szklano-węglowa na całej powierzchni jezdni i wreszcie warstwa ścieralna AC11S.
Na remont drogi przy hospicjum na Międzytorzu, łączącej ul. Graniczną i Dobrowolskiego, mieszkańcy osiedla czekali od lat. Teraz powinno się to udać. Plany obejmują wykonanie remontu nawierzchni jezdni na powierzchni 1 870 metrów kwadratowych, a także wykonanie remontu chodników wraz ze zjazdami. Prace w tym miejscu są możliwe ze względu na uregulowanie statusu prawnego działek, które do tej pory nie były własnością miasta.
Wzdłuż Al. Kobylińskiego powstanie asfaltowa droga rowerowa o długości 239 metrów. Zostanie wybudowana po północnej stronie Alej na odcinku od ul. Bielskiej do al. Spacerowej. Przebudowany zostanie także istniejący chodnik. Prace bitumiczne mają się rozpocząć we wrześniu. Zakończenie wraz ze zgłoszeniem do odbioru zaplanowano do 31 października tego roku. Wykonawca robót ma obowiązek przygotowania czasowej organizacji ruchu. Miejscy urzędnicy nie przewidują znacznych utrudnień w ruchu na remontowanych ulicach. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …