Miliony złotych dla płockiej oświaty

Dzieci i młodzież odpoczywają, ale w płockich placówkach oświatowych wiele się dzieje. Miasto zamierza wydać ponad 14 milionów złotych na remonty infrastruktury oświatowej. Blisko 3 mln złotych na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i drobne naprawy wydadzą także dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Wśród największych realizowanych obecnie inwestycji jest m.in. przebudowa przedszkola nr 3 przy ulicy Gałczyńskiego. – W tym roku pochłonie ona kwotę blisko 7 milionów złotych – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Właśnie dobiega końca budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Brzozowej. Jej koszt sięgnął blisko 3 mln złotych. Inwestycja obejmowała budowę nie tylko boisk, placu zabaw czy stołów do tenisa stołowego. Trzeba było odwodnić teren pod boiskami i sam budynek szkoły. Prace są jeszcze prowadzone na ulicy Brzozowej. – Trzeba też było przebudować system kanalizacji wokół szkoły. Rozdzieliśmy ją na deszczową i sanitarną, trzeba było zbudować nowe wpusty – mówi zastępca prezydenta Jacek Terebus.
Prace remontowe trwają także w innych przedszkolach i szkołach. Obejmują różnego rodzaju remonty, ale także przygotowanie dokumentacji technicznej do przeprowadzenia kolejnych robót. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 18. – Trwają prace wykończeniowe przy budowie boisk i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 oraz placu zabaw przy przedszkolu nr 15 – dodaje Andrzej Nowakowski.
Trwają także prace związane z dostosowaniem szkół do reformy oświaty Według szacunków miasta pochłoną one około 2–2,5 mln złotych i będą prowadzone nie tylko w tym roku, ale także w kolejnych latach.
Podczas sierpniowej sesji Rada Miasta ma się zapoznać z koncepcją zaadaptowania na potrzeby przedszkola nr 17 dotychczasowej siedziby SP nr 3 lub budowy nowej siedziby przy ulicy Kossobudzkiego.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …