Najnowsze informacje

Program 500+ – czy będą jakieś zmiany w 2018 roku

Nowy rok często wiąże się z jakimiś zmianami, nie ominęły one również rządowego programu 500+. Na co zatem musimy przygotować się w 2018 roku. Co warto wiedzieć? Zapraszamy do lektury.

Dla kogo program 500+?

Program Rodzina 500 plus jest sztandarowym dziełem obecnego rządu. W kwietniu tego roku miną dwa lata od momentu jego wprowadzenia w życie. Objętych nim zostało 5 milionów dzieci, a łączny budżet wyniósł przeszło 33 miliardy złotych. Stanowi on nieocenioną pomoc w zapewnieniu rodzinom jak najlepszych warunków do wychowania i edukacji potomstwa.

Dzięki świadczeniu każda rodzina może liczyć na nieopodatkowane 500 zł miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko, nie spełniając przy tym żadnych dodatkowych warunków. Jeżeli natomiast chcemy starać się o jego przyznanie na pierwsze dziecko, musimy spełnić określone kryterium. Jest nim dochód netto na osobę w rodzinie, wynoszący 800 zł, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł. W ciągu roku zatem na każde dziecko otrzymać można 6000 zł netto wsparcia.

Jakie zmiany miały miejsce od początku programu 500+?

Program od samego początku swojego istnienia przeszedł kilka niedużych modyfikacji. Jak to często bywa, okazało się, że nie do końca został on w prawidłowy sposób zabezpieczony. Wiele bowiem, nieuprawnionych do jego pobierania osób, dokonało nadużyć.

W związku z tym, 1 październik 2017 roku, wraz z rozpoczętym nowym okresem świadczeniowym, wprowadzono kilka istotnych zmian. Przede wszystkim na “celowniku” znalazły się wszystkie osoby, deklarujące samotne wychowywanie dziecka, co dość często okazuje się, niezgodne z prawdą. Od tego momentu, aby pobierać 500+ trzeba mieć zasądzone alimenty.

Również program został uszczelniony przed nieuczciwością ze strony wnioskodawców, którzy deklarowali utratę pracy, a po np. trzech miesiącach okazywało się, że zatrudnieni zostali ponownie u tego samego pracodawcy lecz już na gorszych warunkach finansowych. Wszystko po to, aby starać się o przyznanie benefitu na pierwsze dziecko.

Zmiany w programie 500+ w 2018 roku

Zmiany w tym rządowym programie zaszły także na początku tego roku. Dotyczą one przede wszystkim lepszej organizacji rozpatrywania wniosków, co wpłynąć ma na ich terminowe rozpatrywanie. Teraz to nie marszałkowie województw, lecz wojewodowie mają być odpowiedzialni za realizację programu 500+. Z tego względu Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazały wszystkie sprawy z nim związane urzędom wojewódzkim.

Oznacza to, że z rozpatrzeniem każdej indywidualnej sprawy, po 1 stycznia 2018 roku trzeba będzie kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Wojewódzkim. MRPiPS poinformował również, że resort nie rozpatruje już spraw indywidualnych, zażaleń, czy odwołań na postanowienia lub decyzje dotyczące świadczeń z tego programu. Do tej pory, u marszałka znajduje się przeszło 50 tys. nierozpatrzonych, zaległych wniosków, co generuje niepotrzebne koszty.

Wnioski natomiast tak jak do tej pory, składać można bezpośrednio w gminie, wysyłając pocztą, czy też on – line. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://program500plus.org.pl.

Co oznaczają one dla dzieci za granicą?

Zmiany polegające na przekazaniu zadań związanych z realizacją spraw, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia z rąk Marszałka Województwa na ręce Wojewody, zapewnią lepszą i szybszą organizację rozpatrywania wniosków.

Co to wszystko oznacza w praktyce? Mianowicie, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zapisane jest, że świadczenie wychowawcze, nie będzie przysługiwać jeżeli rodzina pobiera podobny benefit za granicą. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy to przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na jego przyznawanie, a w szczególności o przeprowadzkach.

Zatem wszyscy pobierający świadczenia wychowawcze powinni liczyć się z tym, że odpowiednie organy administracji, zarówno w Polsce jak i innym kraju UE, mogą przekazać złożony wniosek wraz z dokumentami do odpowiedniej weryfikacji.

Plany na 2019 rok

Jeszcze przed zakończeniem swojej kadencji, premier Beata Szydło mówiła o rozszerzeniu tego programu, także na pierwsze dziecko. Zmiany takie miałyby zostać przyjęte w 2019 roku, oczywiście jeżeli sytuacja gospodarcza by na to pozwoliła. Jednak jak okazało się później, ani rząd PiS, ani obecny premier Mateusz Morawiecki nie mają na razie takich planów. Był to tylko indywidualny pomysł byłej premier.

Jednak oficjalny postulat, o przyznaniu 500+, na pierwsze dziecko, bez spełnienia określonych warunków, ma już od kilku miesięcy Platforma Obywatelska. Z tą różnicą, że chciałaby ona odebrać go rodzicom nie pracującym zawodowo.

Jeżeli przebywamy za granicą lub planujemy taki wyjazd, dobrze by było zapoznać się ze zmianami w programie 500+, wprowadzonymi w 2018 roku.

Zobacz kolejny artykuł

Mistrzostwa świata w siatkówce na siedząco, czy powtórzy się sukces z 2014 roku

Reprezentacja Polski w siatkówce na siedząco rozpoczyna swoje zmagania na mistrzostwach świata. Biało-Czerwonych już na …

Mesut Oezil i jego problem z kadrą

Mesut Oezil od dziesięciu lat był jednym z filarów reprezentacji Niemiec. Teraz gdy mija dekada …