Pracownicy z Ukrainy – jak zatrudnić legalnie?

Wśród polskich przedsiębiorców jest coraz większe zapotrzebowanie na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. W jaki sposób legalnie zatrudnić takie osoby? Jakie dokumenty i pozwolenia są wymagane? Podpowiadamy w poniższym artykule.

  1. Pracownicy z Ukrainy – co jest wymagane do zatrudnienia?
  2. Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy – krok po kroku

Pracownicy z Ukrainy – co jest wymagane do zatrudnienia?

Aby zatrudnić osobę z Ukrainy, pracownik powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do pobytu na terytorium naszego kraju, a także uprawnienia do podjęcia zatrudnienia. Osoba, która przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub też wizy, aby podjąć legalną pracę musi uzyskać na nią zezwolenie. Jest także możliwość zatrudnienia Ukraińca na podstawie specjalnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Ze strony pracodawcy możliwe jest samodzielne poszukiwanie kandydatów i załatwianie wszystkich niezbędnych formalności lub też zlecenie tego profesjonalnej agencji pracy tymczasowej. Możliwy jest też wynajem pracowników od specjalnej firmy.

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy – krok po kroku

Aby pracownicy z Ukrainy mogli w pełni legalnie podjąć pracę w danej firmie, pracodawca najpierw powinien wypełnić specjalne oświadczenie oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Oświadczenie takie zawiera niezbędne dane identyfikujące cudzoziemca, pracodawcę, a także zawiera informację na temat pracy oferowanej przyszłemu pracownikowi. Rejestracji tego oświadczenia należy dokonać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu albo siedzibę pracodawcy. PUP wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do prowadzonej ewidencji oświadczeń. Oryginał tego oświadczenia pracodawca ma obowiązek przekazać swemu pracownikowi, ponieważ zarejestrowany dokument ten jest podstawą do uzyskania przez niego odpowiedniej wizy celem wykonywania pracy. W dniu, w którym Ukrainiec rozpocznie u przedsiębiorcy pracę, pracodawca powinien pisemnie zawiadomić o tym fakcie urząd pracy. Jeżeli natomiast Ukrainiec pracy nie podejmie, to przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni poinformować o tym PUP.

Ukrainiec powinien ponadto zawrzeć z pracodawcą pisemną umowę i na jej podstawie wykonywać pracę. Przedsiębiorca ma wobec pracownika z Ukrainy takie same obowiązki jak wobec Polaka, tzn. konieczność zgłoszenia go do ZUS-u i odprowadzania składek, podatku dochodowego czy też stosowania się do przepisów BHP i prawa pracy.

Zatrudnianie osoby z Ukrainy nie jest bardzo trudnym i czasochłonnym zadaniem. Warto z niego skorzystać, aby zyskać dobrego i solidnego pracownika.

 

Zobacz kolejny artykuł

Roboty kuchenne 2019! Opinie, najlepsze modele, praktyczne informacje

Roboty kuchenne stają się jednym z podstawowych elementów wyposażenia kuchni. W końcu dzięki nim możemy …