Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia domu?

Kompleksowe ubezpieczenie domu to gwarancja naszego spokoju, bo zapewnia zabezpieczenie dorobku naszego życia na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Czym się kierować przy wyborze tej polisy, aby spokój ten nie był pozorny, a polisa sprawdzała się w każdej sytuacji?

Decyzję o kompleksowym ubezpieczeniu naszego domu podejmujemy zazwyczaj z trzech powodów:

Pierwszym jest zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych (choć dom warto ubezpieczyć już na początku budowy). Mamy w pamięci trudy i poniesione koszty, nie chcemy więc, aby zostały zaprzepaszczone. Dom to przecież w większości przypadków dorobek całego życia i realizacja marzeń o rodzinnej przystani oraz azylu dla najbliższych. Polisa ma nam dawać pewność, że bez względu na sytuację azylu tego nikt i nic nie zniszczy – a nawet jeśli do tego dojdzie, poradzimy sobie z przywróceniem go do stanu pierwotnego.

Drugim powodem jest konieczność wzięcia kredytu hipotecznego – bank udzielający nam kredytu zazwyczaj wymaga wtedy od nas polisy, która zabezpieczałaby nieruchomość na okres obowiązywania umowy kredytowej. W takich wypadkach to bank narzuca nam pewne wytyczne co do wysokości sumy ubezpieczenia i zakresu polisy. Zgodnie z obowiązującym prawem nie musimy wykupywać polisy polecanego przez bank ubezpieczyciela, lecz wybrać dowolną polisę spełniającą tzw. warunki brzegowe stawiane przez kredytodawcę.

Trzeci powód, który skłania nas do kupna polisy to nieszczęśliwe zdarzenie, które dotyka albo nas, albo naszych znajomych, sąsiadów czy rodzinę. Jeśli dom nie był ubezpieczony, jest to ilustracja znanego powiedzenia „mądry Polak po szkodzie”. Uświadamiamy sobie, jakie są realne koszty odtworzenia wyglądu i funkcjonowania domu po określonym nieszczęściu, i nie chcemy dopuścić do podobnych sytuacji. Jeśli zaś pechowy budynek był ubezpieczony, przekonujemy się, na ile skuteczna była wcześniejsza polisa i co ewentualnie należy w niej zmienić.

Czy cena polisy jest najważniejsza?

Wielu klientów, którzy nie wiedzą gdzie ubezpieczyć mieszkanie lub dom, przy wyborze polisy kieruje się niemal wyłącznie ceną – wychodzą z założenia, że każda polisa zabezpiecza od pożaru czy powodzi i właściwie nie ma sensu wnikać w Ogólne Warunki Ubezpieczenia, skoro poszczególne produkty ubezpieczeniowe są do siebie podobne. Wystarczy znaleźć taniego ubezpieczyciela lub „promocję”. To poważny błąd, bo często polisy o podobnej wysokości składki mają kompletnie inny zakres.

Typowa polisa dla domu powinna zapewniać ochronę ubezpieczeniową na wypadek:

 • kradzieży z włamaniem oraz rabunku mienia ruchomego;
 • dewastacji elewacji budynku lub jego wnętrza przez osoby trzecie, np. w wyniku aktu wandalizmu;
 • wystąpienia różnych zdarzeń losowych;
 • odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich z powodu wyrządzonych im szkód na mieniu lub zdrowiu z racji użytkowania naszego domu (np. zalanie)lub nieroztropnego zachowania nas, naszych dzieci bądź naszych zwierząt domowych (np. pogryzienie przez psa).

Szczególną uwagę należy zwracać na typy i charakterystykę zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem. Zazwyczaj są to:

 • pożar,
 • zalanie,
 • wybuch,
 • osunięcie się ziemi
 • ulewny deszcz,
 • huragan, gradobicie,
 • uderzenie pojazdu.

Warto upewnić się, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest nie tylko nasze mienie nieruchome, a więc ściany, elewacja zewnętrzna, dach, wszelkie instalacje, okna, drzwi, podłogi, kafle itp., ale również mienie ruchome, czyli meble, sprzęt AGD i PC.

W przypadku domu ważna będzie nie tylko elewacja zewnętrzna, ale również wszelkie zabudowania na naszej posesji (garaż wolnostojący, szopa, wiata, altana), płot, obudowa śmietnika oraz systemy sterownicze bramy wjazdowej, a w polisie PZU dom nawet takie elementy, jak huśtawka, szklarnia, basen ogrodowy i roślinność ogrodowa.

Dobra polisa powinna chronić od jak największej liczby ryzyk, chyba że mamy pewność, że dane zdarzenie nie wystąpi w danym rejonie czy w przypadku naszej nieruchomości. Do ryzyk, które nie zawsze są uwzględniane w pakietach podstawowych polisy mieszkaniowej należą:

 • powódź (często mylona z zalaniem obecnym w podstawowym pakiecie),
 • przepięcie,
 • trzęsienie ziemi,
 • wybicie szyb,
 • akty wandalizmu itp.

 

Ważne niuanse polis mieszkaniowych

Jak widać, tania składka nie może być wyznacznikiem skutecznej polisy, bo może się okazać, że w razie nieszczęścia to nasza polisa nie zapewnia ochrony na wypadek tego konkretnego zdarzenia. Równie ważna jest:

 • odpowiednia wysokość sumy ubezpieczenia
 • sposób szacowania wartości (wartość rzeczywista, rynkowa czy odtworzeniowa)
 • długość przebiegu procesu likwidacji szkody

Warunkiem wyboru dobrej polisy jest więc uważna lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kilku ofert ubezpieczeniowych i wybór oferty najbardziej kompleksowej, a jednocześnie atrakcyjnej cenowo. Dzięki porównywarkom ubezpieczeniowym wyboru tego dokonamy praktycznie bez wychodzenia z domu – musimy tyko poświęcić swój czas i uwagę, ale w sumie to niewielka cena za zyskanie pewności, że kupujemy naprawdę to, czego chcemy.

Zobacz kolejny artykuł

Dlaczego warto inwestować w złożone kampanie reklamowe?

Pierwsze przykazanie specjalisty do spraw promocji mówi o konieczności poszukiwań najlepszych nośników reklamy. Niestety w …

Na czym polega piaskowanie metali?

Każdy materiał z czasem zaczyna się zmieniać, dzięki czemu może np. przybrać inny kolor. Oczywiście …

2 komentarze

 1. Online Ekspert Compensa

  Dobra polisa powinna składać się z kilku podstawowych elementów: ochrony mienia na wypadek zdarzeń losowych (m.in. przepięcie, pożar), kradzieży z włamaniem, a także z OC w życiu prywatnym (np. gdy zalejemy sąsiada, ubezpieczyciel wypłaci za nas odszkodowanie) i assistance (pomoc fachowców, np. ślusarza czy hydraulika). Kluczowe przy wyborze ubezpieczenia jest ustalenie sum, do których ubezpieczyciel będzie nas chronił. Trzeba zwrócić uwagę, aby podana w polisie wartość mieszkania i jego wyposażenia nie była niższa niż w rzeczywistości.

 2. Jeżeli decydujemy się ubezpieczyć mieszkanie od kradzieży, przyjrzyjmy się najpierw dokładnie, jakich zabezpieczeń wymagają ubezpieczyciele. Abyśmy się potem nie zdziwili, że ubezpieczyciel odmawia nam odszkodowania… Na stronie porównywarki Ubea można sprawdzić właśnie także to, jakie zabezpieczenia są wymagane.