Najnowsze informacje

Wyróżnienie dla Płocka

Płocki projekt „Miasto inteligentne” został wyróżniony w II edycji konkursu „Gmina przyszłości”.
Płock jest jedną z dziewięciu gmin nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „Gmina przyszłości”. Nasze miasto zgłosiło projekt modernizacji oświetlenia w budynkach Urzędu Miasta. Lampy sodowo-rtęciowe mają być zastąpione przez oświetlenie typu LED. Na dachu Ratusza mają być zamontowane panele słoneczne, a w budynku zostaną zainstalowane inteligentne liczniki energii elektrycznej.
– Gmina Płock pragnie prowadzić bardziej odpowiedzialną politykę energetyczną. Planujemy zrealizować dwa projekty związane z obniżeniem kosztów zużycia energii elektrycznej miasta. Pierwszym projektem rozważanym przez nas była termomodernizacja budynków komunalnych, drugim jest właśnie projekt „Inteligentne miasto” zgłoszony do konkursu „Gmina Przyszłości” – mówi zastępca prezydenta Płocka Cezary Lewandowski. – Projekt „Inteligentne miasto” znajduje się obecnie w fazie planowania. Kolejnym krokiem będzie wybór doradcy/konsultanta, który pomoże miastu wypracować model prawny i finansowy przedsięwzięcia. Wyniki analiz posłużą do otwarcia postępowania na wybór partnera do realizacji projektu.
W konkursie wzięła także udział gmina Mała Wieś, która zgłosiła projekt wymiany pieców centralnego ogrzewania w trzech szkołach podstawowych, przedszkolu i Urzędzie Gminy na nowoczesne piece na biomasę.
Najlepsze projekty zgłoszone przez gminy w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Gmina przyszłości” zostały opublikowane przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii w prestiżowym „Rankingu dobrych praktyk”. Publikacja przybliża najbardziej innowacyjne inicjatywy polskich gmin na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej i budowania świadomości społecznej na temat przyjaznych źródeł energii: – Zależało nam, aby wyróżnić gminy, które realizują projekty odważne i w pewnym sensie pionierskie – mówi Sylwester Śmigiel, przewodniczący Forum FREE.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Koncepcje placu Narutowicza można oglądać w ratuszu

Prace zgłoszone w konkursie na przygotowanie koncepcji zagospodarowania placu Narutowicza można oglądać przed aulą płockiego …

Wkrótce termomodernizacja kolejnych budynków

W miniony wtorek prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisał dokumenty w sprawie rozpoczęcia kolejnego postępowania dotyczącego …