Wisłą z Płocka do Włocławka

Nietypowe spotkanie przedstawicieli PKN z samorządowcami

PKN ORLEN zaprosił przedstawicieli samorządów z powiatu płockiego do udziału w konferencji pt. „Wisła – nasze wspólne dobro”. Odbyła się ona w niecodziennych warunkach, bo w trakcie rejsu z historycznej stolicy Mazowsza do Włocławka.
Płocka firma zaprosiła do udziału w wydarzeniu burmistrzów, wójtów, dyrektorów oraz kierowników komórek zajmujących się ochroną środowiska, a także członków ochotniczych straży pożarnych z powiatu płockiego. Reprezentanci Koncernu opowiedzieli uczestnikom spotkania nie tylko o działaniach płockiej firmy na rzecz środowiska naturalnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na królową polskich rzek, ale także o lokalnych projektach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Arkadiusz Kamiński, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN zaprezentował uczestnikom spotkania strategię PKN ORLEN w zakresie prowadzenia polityki środowiskowej oraz efekty inwestycji środowiskowych w Grupie ORLEN, podkreślając m. in., że od lat 80. płocka rafineria nie tylko zmniejszyła ilość pobieranej wody z prawie 50 mln m3 do 22 mln m3 w roku 2014, ale również zdecydowanie zredukowała zrzut ścieków – 40 mln m3 do 14 mln m3. Spadek ilości ścieków został osiągnięty przy jednoczesnym wzroście przerobu ropy z około 8 do ponad 16 mln ton.
PKN ORLEN prowadzi również działania w celu poprawy jakości życia społeczności lokalnej, której jest częścią. Projektom sponsoringowym, skierowanym do płocczan oraz mieszkańców tego powiatu, poświęcone było wystąpienie Wioletty Kulpy, delegata Prezesa Zarządu PKN ORLEN ds. Społeczności Lokalnej.
Wioletta Kulpa podsumowała inicjatywy prowadzone pod wspólną nazwą ORLEN dla Płocka, które obejmują m.in. działania na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego, wolnego od nałogów i radosnego dzieciństwa, akcje prozdrowotne, edukacyjne, a także rozwijające wszelkiego rodzaju talenty. Podkreśliła, że PKN ORLEN – w przypadku przedsięwzięć o zasięgu lokalnym – działa dwutorowo. Z jednej strony sam jest ich inicjatorem i sponsorem, z drugiej zaś angażuje się poprzez finansowanie projektów przedstawianych przez organizacje pozarządowe, bądź Urząd Miasta Płocka.
Płocka firma działania o charakterze dobroczynnym realizuje za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca. Prezes jej Zarządu, Iwona Tandecka, która również uczestniczyła w konferencji „Wisła – nasze wspólne dobro”, podsumowała działalność fundacji korporacyjnej płockiej spółki, kładąc szczególny nacisk na projekty służące wsparciu społeczności lokalnej oraz zachęcając przedstawicieli samorządów do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Fundacji.
Piotr Sieradzki, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN, przedstawił działania ZSP, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zarówno spółce, a także – we współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej – społeczności lokalnej.
Po dopłynięciu do Włocławka uczestnicy konferencji odwiedzili włocławską spółkę Grupy ORLEN, produkującą m.in. nawozy azotowe oraz polichlorek winylu. Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A. podkreślił zaangażowanie firmy m.in. w dbałość o jakość wód w kujawsko-pomorskiem, m.in. na przykładzie akcji „Pan Karp zarybia Wisłę”. Od 2015 r. dzięki temu przedsięwzięciu do Wisły trafiły 23 tysiące ryb. (t)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …