W Parku za 77 milionów

Prace projektowe mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Sprzęt ciężki wjedzie na plac budowy na wiosnę roku przyszłego. Zgodnie z podpisanymi umowami zakończenie budowy Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego będzie miało miejsce – jak zapewnia wiceprezydent Płocka Cezary Lewandowski – w grudniu roku 2013. Koszt inwestycji sięga 77 milionów złotych.
Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski nie kryje zadowolenia z faktu podpisania umów z wykonawcami. Jego zdaniem sam fakt prowadzenia w Płocku tak dużej inwestycji daje pozytywny impuls miastu i to zarówno w kontekście podatków, jak i potencjalnego dodatkowego zatrudnienia. A będzie się to działo w roku, który według prognoz specjalistów, będzie gorszy dla polskiej gospodarki niż w latach poprzednich.
– Proszę wziąć pod uwagę finansową skalę tej inwestycji – prezydent swoim optymizmem starał się zarazić dziennikarzy uczestniczących w konferencji prasowej. – Bo wartość tych kontraktów – mam na myśli etapy projektowania i wykonania – to 77 milionów złotych. Czyli jest to mniej więcej tyle, ile wynosi połowa budżetu inwestycyjnego miasta [kwota w budżecie miasta to około 134 milionów złotych – przyp. red.]. To nie wszystko, bo przecież w roku przyszłym czekają nas także inne, już „pozaparkowe” duże inwestycje, realizowane choćby przez Wodociągi czy MTBS. Będzie się działo!
Inwestycje w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym nie będą finansowane z budżetu miasta. Około 30 mln złotych stanowi unijne dofinansowanie. Brakującą część pokryją środki własne Parku oraz kredyt inwestycyjny. Zarząd spółki umowy z wykonawcami podpisał 3 i 4 grudnia. Wykonawcą Centrum Usług Korporacyjnych będzie firma Budimex SA, z kolei Laboratorium Centralnego – spółka akcyjna Awbud.
Obecnych na konferencji prasowej dziennikarzy ciekawiła kwestia zainteresowania potencjalnych kontrahentów pomieszczeniami w oddanych na koniec przyszłego roku budynkach. Zdaniem prezes PPPT Iwony Lewandowskiej to zainteresowanie kształtuje się na 50% wszystkich powierzchni. Niestety, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze pytanie, czy są to konkretne preumowy, czy tylko wstępne rozmowy.
O ile idea tych dwóch inwestycji nie budziła wątpliwości współwłaściciela spółki PPPT, czyli płockiego Orlenu, o tyle nie wyraził on zgody na inny komponent działalności Parku, który był szumnie zapowiadany, a nie zostanie zrealizowany, przynajmniej w takiej formie, jak to zakładano wcześniej. Chodzi o pomysł pod nazwą Data Center. Przewidywano wybudowanie dwóch wolno stojących obiektów o powierzchni maksymalnej ok. 3500 m2, oferowanej inwestorom operującym w branży nowoczesnych usług informatycznych i badawczo-wdrożeniowych.
Jak zapewnia Iwona Lewandowska, zarząd Parku nie zapomina także o innych firmach mających tu swoją siedzibę i rozwijających się, a także całkiem nowych. Jeszcze w grudniu mają zostać podpisane dwie umowy przedwstępne z firmami zainteresowanymi inwestycjami w Parku. Jedna z nich to całkiem nowy podmiot z branży ochrony środowiska i recyclingu.     Szat
fot. Dariusz Ossowski

Centrum Usług Korporacyjnych to trójskrzydłowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 9500 m2. Będzie on wyposażony w nowoczesne powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, hol recepcyjny, pomieszczenia archiwalno-magazynowe, sale typu open space oraz powierzchnie wspólne.
Laboratorium Centralne o profilu chemicznym mieścić się będzie w zespole obiektów o powierzchni użytkowej około 6500 m2. Kompleks laboratoryjny zasilany będzie wszystkimi niezbędnymi mediami, a zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmować będzie budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz terenów zielonych.
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Płocka i PKN ORLEN SA. Obszar inwestycyjny PPPT obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów, dla której obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie tereny inwestycyjne oraz Centrum Administracyjne PPPT zlokalizowane są w północnych granicach miasta Płocka w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego i siedziby PKN ORLEN SA.

Zobacz kolejny artykuł

Koncepcje placu Narutowicza można oglądać w ratuszu

Prace zgłoszone w konkursie na przygotowanie koncepcji zagospodarowania placu Narutowicza można oglądać przed aulą płockiego …

Wkrótce termomodernizacja kolejnych budynków

W miniony wtorek prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisał dokumenty w sprawie rozpoczęcia kolejnego postępowania dotyczącego …