W Kobiernikach będą panele fotowoltaiczne

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku zainwestuje środki unijne w wykorzystanie fotowoltaiki i energii wiatrowej w działalności Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 1,4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.
Umowę w sprawie dofinansowania projektu wartego ponad 6,4 mln złotych podpisali w ubiegłym tygodniu marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Stefan Kotlewski oraz wiceprezes spółki Katarzyna Jakubowska. – To pierwsza umowa na unijne dofinansowanie podpisana w tym roku. Mamy już zaangażowane ponad 75 procent wszystkich środków w okresie programowania 2014 – 2020. Uzyskaliśmy wszystkie wymagane wskaźniki rzeczowe i finansowe, co pozwala nam uruchomić rezerwę wykonania. Jest to kwota około 125 milionów euro, czyli ponad 600 milionów złotych. Myślę, że tę rezerwę uruchomimy w połowie roku – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Prezes PGO Stefan Kotlewski przypomina, że spółka po raz pierwszy z unijnych środków na rozwój zakładu składowania odpadów w Kobiernikach skorzystała w 2014 roku. To wtedy zostały zrekultywowane stare składowiska, powstała instalacja odgazowania oraz mała elektrownia biogazowa, która do dziś jest wykorzystywana na potrzeby energetyczne zakładu, ale nie zaspokaja ich w całości. – Skoro mamy tak doskonale wyeksponowane na promienie słoneczne miejsce jak zrekultywowane kwatery warto to wykorzystać do produkcji energii na potrzeby zakładu. Będzie to niewielka elektrownia, ale zaspokoi całkowicie potrzeby ośrodka, który zamierzamy rozbudowywać. Planujemy zakup nowych urządzeń – mówi Stefan Kotlewski.

Reklama
Fundusze z programu regionalnego przeznaczone zostaną na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15-20 KW na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach, należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku. Spółka odpowiada za przyjęcia odpadów komunalnych z terenu Płocka i sąsiednich gmin. W ramach projektu zaplanowano montaż ponad 3,5 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych, które zasilą zakład produkcyjny w energię elektryczną. Środki przeznaczone zostaną również na montaż turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu i włączenie nowej instalacji do sieci energetycznej. – Inwestycja pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię w całości ze źródeł odnawialnych. Produkcja energii na potrzeby własne i sprzedaż nadwyżki przyczyni się do wygenerowania oszczędności w działalności zakładu. Projekt będzie miał również pozytywny skutek dla środowiska, dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Niezwłocznie zamierzamy ogłosić przetarg na wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej. Zakładamy, że prace powinny potrwać około sześciu miesięcy i w trzecim kwartale tego roku instalacja zacznie funkcjonować – dodaje Stefan Kotlewski.
Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę, że do 2020 roku co najmniej 15 proc. energii w naszym kraju powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. – Na Mazowszu zbliżamy się do 9 procent – mówi Adam Struzik.
Marszałek dodaje, że na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego ma zostać uchwalony wojewódzki plan gospodarki odpadami, który pozwoli między innymi na dalszy rozwój zakładu w Kobiernikach. – Będzie to bardzo ważny element prawny rozwiązania problemów z gospodarką odpadami – mówi Adam Struzik.

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …