VI Kongres „Polska Chemia” odbędzie się w Płocku

Znamy już miejsce najważniejszego spotkania przemysłu chemicznego w tej części Europy. VI Kongres „Polska Chemia” odbędzie się 5-6 czerwca 2019 w Płocku, w Orlen Arenie. Partnerem Strategicznym Kongresu będzie PKN ORLEN S.A. Spotkanie przedstawicieli branży chemicznej przez pięć dotychczasowych edycji nabrało już globalnego charakteru.
Przedstawiciele całego krajowego sektora chemicznego, prezesi i managerowie kluczowych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, goście z zagranicy, eksperci, przez dwa dni będą debatować nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które coraz mocniej wpływają na całą gałąź gospodarki.
O szczegółach wydarzenia opowiadali podczas wspólnej konferencji prasowej dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia oraz Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN S.A. – Nieprzypadkowo przyszłoroczny Kongres odbędzie się w Płocku. To jedno z miast najsilniej związanych z sektorem chemicznym w tej części Europy. Światowe trendy rozwojowe pokazują, że najszybszą ścieżką wzrostu tego przemysłu jest zwiększanie synergii np. petrochemii i rafinerii, które widać w Płocku jak w soczewce. Wierzymy, że Płock jest najlepszą przestrzenią do dyskusji nad przyszłością sektora, kierunkami naszego rozwoju i planami inwestycyjnymi – mówił podczas konferencji dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
– Stawiamy na rozwój innowacyjnych technologii w przemyśle, co pozwala nam utrzymać pozycję lidera m.in. w sektorze chemicznym. Dlatego wdrażamy Program Rozwoju Petrochemii, który w praktyce oznacza znaczące inwestycje, które umocnią naszą pozycję na europejskim rynku petrochemicznym. W tym kontekście zakładamy też rozbudowę naszych kompetencji w zakresie badań i rozwoju. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi podmiotami. Przykładem jest współpraca merytoryczna z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego czy z Instytutem Chemii Przemysłowej, z którym ostatnio z sukcesem przeprowadziliśmy próbę procesu jednoczesnego przerobu frakcji ropy z olejami roślinnymi. Dlatego jestem przekonany, że przyszłoroczny Kongres Polska Chemia w Płocku będzie ważnym polem dla dyskusji na temat potencjału i możliwości rozwoju tego sektora w Polsce – mówi Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN S.A.
W dotychczasowych pięciu edycjach Kongresu wzięło udział prawie 2500 gości, przeszło 200 panelistów i ponad 130 wystawców.

 

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …