Urzędy skarbowe w Płocku, Sierpcu, Płońsku

Zdaniem biznesmenów najlepsze
Po raz piętnasty przedstawiciele środowisk biznesowych przyznawali swoje wyróżnienia najlepszym urzędom skarbowym. Certyfikaty przyjaznych urzędów odebrali szefowie US w Płocku, Sierpcu i Płońsku.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Płocku. Przyznawane są w ramach konkursu organizowanego przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Konkurs to przede wszystkim promocja wysokich standardów obsługi klienta, ale także doskonale prowadzonej współpracy między środowiskiem biznesowym i administracją.
W tegorocznej, piętnastej edycji w gronie laureatów obecne są po raz kolejny urzędy z Płocka, Sierpca i Płońska. Przedstawiciele biznesu przyznając im certyfikat docenili i nagrodzili jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.
W tegorocznej edycji konkursu łącznie wyróżniono 70 urzędów skarbowych. Przedstawicielom nagrodzonych urzędów pogratulował Jerzy Janiak, kanclerz Loży Płockiej i Tomasz Duch, dyrektor Płockiej Loży BCC. W spotkaniu wręczenia certyfikatów uczestniczyła również Teresa Warszawska, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Wyróżnione urzędy otrzymały tytuł „Urząd Przyjazny Przedsiębiorcy 2017”, którym mogą posługiwać się do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.
Podczas uroczystości pracownicy Urzędu Skarbowego w Płocku wygłosili prelekcję nt.: „Jednolitego Pliku Kontrolnego”. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele biur rachunkowych oraz przedstawiciele ww. urzędów. opr. rad

Zobacz kolejny artykuł

Zdrożały bilety autobusowe

To już fakt. Od początku maja pasażerowie Komunikacji Miejskiej płacą więcej za bilety autobusowe. O …