Ulica Piękna jak nowa

Zakończyła się przebudowa ulicy Pięknej. Teraz Urząd Miasta musi zadbać jeszcze o nową organizację ruchu w tej części miasta.

Inwestycja pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja” jest fragmentem programu polegającego na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w zakresie tzw. zlewni A, części północnej. Prace były prowadzone na odcinku od ul. 1 Maja do nowego ronda. Priorytetem w tej inwestycji było wykonanie prac na ulicy 3 Maja wraz z budową ronda i łącznika do al. Jachowicza.

Reklama
Dlatego jesienią ubiegłego roku ulica 3 Maja została oddana do ruchu. Ulica była przebudowywana w związku z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. Po rozbudowie systemu kanalizacji ułożona została nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, drogi rowerowe. Oprócz ulicy 3 Maja, uruchomiony został także przejazd od dawna oczekiwanym przez płocczan łącznikiem pomiędzy tą ulicą i al. Jachowicza. Poprawiona została również komunikacja wokół Jagiellonki, gdzie powstały nowe miejsca parkingowe. Skrzyżowanie z ulicą Piękną zostało podniesione, co ma uspokoić ruch przed szkołą. To podobne rozwiązanie jak na skrzyżowaniu ulic Polnej i Jasnej. Ul. 3 Maja została zwężona. Ma dziś dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3 metrów. Zwężenie wynika z chęci uspokojenia ruchu, a także z faktu, że przed przebudową chodniki wzdłuż ulicy były stosunkowo wąskie. Na skrzyżowaniu łącznika z ul. 3 Maja powstało rondo.
Całkowity koszt realizacji przebudowy ul. 3 Maja i budowy łącznika z Al. Jachowicza i ul. Pięknej to 6,2 mln zł netto (7,6 mln zł brutto).

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Problemy z parkingiem przy zoo

Przetarg na przebudowę al. Kilińskiego został przedłużony do 10 kwietnia, chociaż pierwotnie miał się zakończyć …