Ulica 3 Maja i łączniki do al. Jachowicza przejezdne

Na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z łącznikiem do al. Jachowicza powstało rondo. Skrzyżowanie z ulicą Piękną zostało podniesione i wykonane z kostki brukowej po to, żeby uspokoić ruch samochodów przed Jagiellonką.
W ubiegłym tygodniu została oddana do ruchu ulica 3 Maja. Ulica była przebudowywana w związku z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. – Po rozbudowie systemu kanalizacji ułożona została nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, drogi rowerowe – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Oprócz oddania do ruchu ulicy 3 Maja, uruchomiliśmy także przejazd łącznikiem pomiędzy tą ulicą i al. Jachowicza. Odciąży to z pewnością skrzyżowanie ul. 3 Maja z al. Kilińskiego. Poprawiliśmy też komunikację wokół Jagiellonki, gdzie powstały nowe miejsca parkingowe. Skrzyżowanie z ulicą Piękną zostało podniesione, co uspokoi ruch przed szkołą. To podobne rozwiązanie jak na skrzyżowaniu ulic Polnej i Jasnej. Na ulicy 3 Maja pozostały jeszcze prace związane z budową oświetlenia, wykonaniem oznakowania poziomego i nasadzeniami zieleni.
Inwestycja pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja” jest fragmentem programu polegającego na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w zakresie tzw. zlewni A, części północnej. Prace były prowadzone na odcinku od ul. 1 Maja do nowego ronda.
Ul. 3 Maja została zwężona. Ma dziś dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3 metrów. Zwężenie wynika z chęci uspokojenia ruchu, a także z faktu, że przed przebudową chodniki wzdłuż ulicy były stosunkowo wąskie.
Powstał również łącznik między al. Jachowicza, a ul. 3 Maja wraz z kanalizacją deszczową oraz drogą rowerową, która będzie łączyć się z magistralą rowerową. Na skrzyżowaniu łącznika z ul. 3 Maja powstało rondo. – Na razie w Urzędzie Miasta nie ma planów, żeby wykonać łącznik od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego, ale w przyszłości takie rozwiązanie będzie możliwe – dodaje Andrzej Nowakowski
Trwa jeszcze przebudowa ul. Pięknej wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. – To ciasna ulica, która zostanie całkowicie odnowiona. Zakończenie prac planujemy na koniec tego roku. Oficjalny termin to marzec przyszłego roku, ale będzie to związane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej – mówi prezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski.
Całkowita długość wybudowanej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami wyniesie 1,4 km, długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej to 300 metrów, długość przebudowanej sieci wodociągowej wyniesie 350 metrów.
Całkowity koszt realizacji przebudowy ul. 3 Maja i budowy łącznika z al. Jachowicza to 6,2 mln zł netto (7,6 mln zł brutto). Rozbudowa kanalizacji w Płocku jest możliwa głównie dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Całkowity koszt tego Projektu wyniesie ok. 139,5 mln zł, w tym planowane dofinansowanie ok. 70,5 mln zł.
Prace związane z rozdziałem kanalizacji prowadzone są teraz na Al. Kobylińskiego i w al. Pawła Nowaka. W ubiegłym tygodniu ostatnie warstwy ścieralne asfaltu były wylewane na skrzyżowaniu Al. Kobylińskiego z ul. Łukasiewicza, które zostało oddane do ruchu. – Zakończenie tych prac przewidziane jest na 30 stycznia przyszłego roku. Zimą ogłosimy przetarg, żeby w przyszłym roku wykonać rozdział kanalizacji w ulicy Tysiąclecia i wyremontować nawierzchnię tej ulicy – dodaje Andrzej Wiśniewski.

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Problemy z parkingiem przy zoo

Przetarg na przebudowę al. Kilińskiego został przedłużony do 10 kwietnia, chociaż pierwotnie miał się zakończyć …