Trwa budowa kanalizacji w centrum Płocka

Zmienią się 3 Maja i Piękna
Trwają prace przy rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej.
Inwestycja obejmuje także rozbudowę ul. 3 Maja oraz budowę łącznika do Al. Jachowicza. Na razie intensywne prace trwają właśnie na ul. 3 Maja.
W ul. 3 Maja i Pięknej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna oraz wodociąg. Po zakończonych robotach wyremontowana będzie na podstawie opracowanej dokumentacji ulica wraz z oświetleniem oraz wybudowany zostanie łącznik pomiędzy ul. 3 Maja i Jachowicza.
Wykonawca przy wprowadzaniu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót informował okolicznych mieszkańców oraz zamontował tablice informacyjne w pasie drogowym ul. 3 Maja. W trakcie realizacji prac, na każdym ich etapie wykonawca ma obowiązek umożliwić dojazd do wszystkich posesji przyległych do przebudowywanego pasa drogowego. W dniu wczorajszym usunięta została stara warstwa asfaltu, natomiast wykonawca wykonał podjazdy do wszystkich wjazdów na posesje.
Zgodnie z umową wszystkie prace związane z przebudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika pomiędzy Al. Jachowicza i 3 Maja mają zakończyć się do 31 października natomiast roboty związane z ul. Piękną do końca roku. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Budowa skweru przy ul. Hermana. Prace do końca października

Budowa skweru przy ul. Hermana dobiega końca. Już wkrótce na osiedlu Tysiąclecia do dyspozycji mieszkańców …

Płocka obwodnica już przejezdna na całej długości

Długość oddanego w ubiegłym tygodniu do ruchu trzeciego odcinka obwodnicy przekracza nieco 2 km, ale …