Trwa budowa kanalizacji w centrum Płocka

Zmienią się 3 Maja i Piękna
Trwają prace przy rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej.
Inwestycja obejmuje także rozbudowę ul. 3 Maja oraz budowę łącznika do Al. Jachowicza. Na razie intensywne prace trwają właśnie na ul. 3 Maja.
W ul. 3 Maja i Pięknej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna oraz wodociąg. Po zakończonych robotach wyremontowana będzie na podstawie opracowanej dokumentacji ulica wraz z oświetleniem oraz wybudowany zostanie łącznik pomiędzy ul. 3 Maja i Jachowicza.
Wykonawca przy wprowadzaniu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót informował okolicznych mieszkańców oraz zamontował tablice informacyjne w pasie drogowym ul. 3 Maja. W trakcie realizacji prac, na każdym ich etapie wykonawca ma obowiązek umożliwić dojazd do wszystkich posesji przyległych do przebudowywanego pasa drogowego. W dniu wczorajszym usunięta została stara warstwa asfaltu, natomiast wykonawca wykonał podjazdy do wszystkich wjazdów na posesje.
Zgodnie z umową wszystkie prace związane z przebudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika pomiędzy Al. Jachowicza i 3 Maja mają zakończyć się do 31 października natomiast roboty związane z ul. Piękną do końca roku. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Powstanie nowoczesny parking

Za budynkiem przy ul. Tumskiej 13 powstanie parking na około 100 samochodów. Pierwsze prace już …

Najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce

PKN ORLEN przekazał do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce o wysokiej sprawności …