Najnowsze informacje

Tereny inwestycyjne w Trzepowie

Płock uzyskał ponad 27 mln złotych unijnego wsparcia ze środków RPO WM 2014–2020 na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Projekt obejmie obszar około 110 ha użytków rolnych, zlokalizowanych na osiedlu Trzepowo. Umowę w tej sprawie podpisali w ubiegłym tygodniu wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Realizacja projektu obejmuje kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego w media wraz z budową układu komunikacyjnego dla strefy inwestycyjnej Płocka, w tym nowego odcinka ulicy Przemysłowej od trasy północno-zachodniej do połączenia z drogą powiatową nr 5205W. Cały projekt jest szacowany na ponad 51,2 mln złotych. Unijne dofinansowanie wyniosło 27 mln złotych. – To bardzo ważna umowa z punktu rozwoju miasta. Tereny w Trzepowie w ciągu czterech bardzo się zmienią, dzięki czemu będą mogły być tworzone nowe miejsca pracy. To tereny przeznaczone pod produkcję, przemysł, usługi – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Docelowo w ramach inwestycji powstanie około 5,6 km dróg. Wybudowane zostaną również skrzyżowania, w tym dwa ronda, wyspy kanalizujące ruch na wlotach skrzyżowań, a także zatoki autobusowe, indywidualne zjazdy do posesji, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wykonane zostaną też oznakowania pionowe i poziome. Sąsiednie tereny zostaną obsadzone zielenią. Poza tym powstanie oświetlenie uliczne oraz sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej. W ramach zadania przewidziano również zakup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. – Dobry gospodarz nie tylko dba o mieszkańców i ich wygodne życie, ale też patrzy perspektywicznie na to, co czeka miasto w przyszłości. Dzięki podpisanej dziś umowie miasto będzie mogło zachęcić inwestorów, którzy będą przygotowywać miejsca pracy dla płocczan – mówi Janina Ewa Orzełowska. – Pieniądze unijne trudno jest pozyskać. Wniosków wpływa zawsze więcej, niż mamy środków. Dlatego tak ważne jest przygotowanie dobrych projektów.
W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w subregionie płockim pozytywnie zaopiniowano do tej pory 110 projektów na kwotę 377 mln złotych. Do tej pory podpisano ponad 90 umów na kwotę około 300 mln złotych. Około 250 mln z tej kwoty trafi do Płocka. Największym projektem jest oczywiście budowa dwóch kolejnych odcinków obwodnicy miasta. Ale dzięki unijnym środkom zostanie zrealizowany program mobilności miejskiej obejmujący zakup autobusów, wiat przystankowych, budowę ścieżek rowerowych. Dzięki unijnemu wsparciu przebudowane są także ulice na Kostrogaju.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Koncepcje placu Narutowicza można oglądać w ratuszu

Prace zgłoszone w konkursie na przygotowanie koncepcji zagospodarowania placu Narutowicza można oglądać przed aulą płockiego …

Wkrótce termomodernizacja kolejnych budynków

W miniony wtorek prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisał dokumenty w sprawie rozpoczęcia kolejnego postępowania dotyczącego …