Teren w centrum Płocka zostanie uporządkowany?

W ubiegłym tygodniu Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska – Ostatnia”.
W rzeczywistości chodzi o uaktualnienie dotychczasowych decyzji w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Bielską (od wschodu), Ostatnią (od południa), Al. Kobylińskiego (od północy) i al. Spacerową (od zachodu). Już wcześniej dla tego terenu radni przewidzieli funkcje mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne i przestrzenie publiczne z dopuszczoną lokalizacją obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. – Plan miejscowy dla tego terenu istniał, ale kończył się na alei Spacerowej. Teraz chcemy od tej strony planem objąć teren aż pod mur seminarium – tłumaczy zastępca prezydenta Jacek Terebus.
Wiceprezydent Terebus omówił też strukturę własności terenów na obszarze objętym planem zagospodarowania – W zasadzie wszystkie tereny są własnością prywatną. Jest tylko niewielka działka należąca do Ryneksu – mówi Jacek Terebus.
Przy tej okazji była też mowa o remoncie alei Spacerowej, który jest zaplanowany na ten rok. – Mamy zapisane w budżecie środki na remont alei. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji, tak żeby po remoncie aleja Spacerowa była spójna z tym co do tej pory zrobiliśmy na alejach Roguckiego i Nowaka. W ciągu maksymalnie półtora miesiąca przygotujemy koncepcję i zlecimy wykonanie projektu, tak żeby jeszcze w tym roku wykonać prace – dodaje Jacek Terebus.
Plany zagospodarowania terenu skomentowała radna Wioletta Kulpa. – Ten teren wymaga ożywienia. Cały czas mówimy o tym, że miasto nam umiera. Od samego początku byłam zwolenniczką budowy w tym miejscu dużej sali koncertowej. Wydaje mi się, że ten teren powinno się ożywiać tworząc wokół tereny zielone i miejsca parkingowe, po to by zachęcić mieszkańców do spędzania czasu bliżej Starego Miasta i centrum – mówi Wioletta Kulpa. – Myślę, że całego obszaru nie należy przeznaczać na budownictwo mieszkaniowe.

tekst i fot. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Problemy z parkingiem przy zoo

Przetarg na przebudowę al. Kilińskiego został przedłużony do 10 kwietnia, chociaż pierwotnie miał się zakończyć …