System roweru miejskiego w Płocku z problemami

Miejski Zarząd Dróg jest coraz bliżej wyboru firmy, która zajmie się przygotowaniem i obsługą systemu roweru miejskiego w Płocku. Umowa ma zostać podpisana na trzy sezony do 2020 roku.
Kilka dni temu MZD poinformował o otwarciu ofert w przetargu na system roweru miejskiego. Jedyną ofertę nadesłała firma Nextbike Serwis z Warszawy. MZD na obsługę systemu w tym roku i dwóch kolejnych latach ma kwotę 2,1 mln złotych. Firma Nextbike Serwis chce wykonać usługę za kwotę 3,4 mln złotych (6 455,01 złotych brutto za jedną stację za miesiąc sezonu). – Szukamy pieniędzy, żeby je dołożyć do kwoty, która już na ten cel jest zarezerwowana. Być może już na najbliższej sesji będą o tym decydować radni. Wymaga to głównie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Zanim jednak MZD ogłosił przetarg, zostały przeprowadzone konsultacje trwające od końca października do końca listopada ubiegłego roku. Do Urzędu Miasta wpłynęło 612 ankiet, z czego zdecydowana większość w formie elektronicznej. Najwięcej nadesłały osoby w wieku od 19 do 29 lat i od 30 do 49 lat. Większość osób korzysta z roweru przynajmniej raz w tygodniu lub częściej.
Propozycje rozmieszczenia stacji miały uwzględniać poniższe zasady: stacje wyznaczamy wyłącznie na terenach miejskich; stacje muszą być wyznaczone w miejscach dobrze dostępnych dla ruchu rowerowego, z możliwością zjazdu na drogę lub ścieżkę rowerową i niestojących w kolizji z ruchem pieszych; miejsce lokalizacji stacji powinno zapewniać łatwość i wygodę pobrania oraz zwrotu roweru; uzasadnienie celowości ustawienia stacji we wskazanym miejscu.
Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Płocka na temat lokalizacji stacji roweru publicznego umożliwiających pobranie i zwrot roweru. W pierwszej kolejności zaplanowano w uruchomienie 25 stacji.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …