Najnowsze informacje

Spółka wybuduje kanalizację

Do 2015 roku miasto przekaże Wodociągom Płockim 12,5 mln złotych. Pieniądze są potrzebne na wybudowanie kanalizacji w Górach i Ciechomicach.
Budowa kanalizacji w Górach i Ciechomicach to element drugiego etapu uporządkowania gospodarki ściekowej. Prawie 50% wartości projektu Wodociągi Płockie sfinansują ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Żeby dostać te pieniądze, muszą mieć wkład własny.
Na wybudowanie kanalizacji w Górach i Ciechomicach w przyszłym roku miasto przeznaczy 3 mln złotych. W roku 2014 ma to być 8 mln zł, a rok później 1,5 mln zł.
W lewobrzeżnej części miasta prace obejmą budowę kanalizacji sanitarnej, likwidację oczyszczalni ścieków w Radziwiu i Górach, budowę przepompowni ścieków w Górach wraz z przewodem tłocznym oraz przepompowni w Radziwiu z przewodem tłocznym pod dnem Wisły do oczyszczalni w Maszewie. Prace mają się rozpocząć w przyszłym roku, skończyć w 2015 r. Całość pochłonie ok. 50 mln zł.
– W ciągu 10 dni Wodociągi Płockie muszą przedstawić dokument potwierdzający wkład własny. Spółka nie byłaby w stanie sprostać tym wymaganiom, dlatego zwróciła się z prośbą do miasta. Zgodziliśmy się dać Wodociągom 3 mln zł na pierwszy rok realizacji inwestycji. Pieniądze te miały trafić pierwotnie do Inwestycji Miejskich, na dokapitalizowanie tej spółki – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Koncepcje placu Narutowicza można oglądać w ratuszu

Prace zgłoszone w konkursie na przygotowanie koncepcji zagospodarowania placu Narutowicza można oglądać przed aulą płockiego …

Wkrótce termomodernizacja kolejnych budynków

W miniony wtorek prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisał dokumenty w sprawie rozpoczęcia kolejnego postępowania dotyczącego …