Są pieniądze na remont mostu

W ubiegłym tygodniu radni zdecydowali między innymi o zabezpieczeniu środków na remont Mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego. To 4,5 mln złotych, ale samorząd chce na ten cel pozyskać drugie tyle z subwencji ogólnej skarbu państwa.
O potrzebie remontu liczącego sobie już ponad 80 lat mostu przez Wisłę mówił podczas sesji radny Tomasz Kominek. – Wielokrotnie prosiliśmy o poprawę chociażby nawierzchni. Rozumiem, że kwota 4,5 miliona złotych pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Kiedy będziemy wiedzieli, czy te pieniądze pozyskamy? Dziękuję też za utrzymanie kwoty 2,5 miliona złotych na przebudowę ulicy Kolejowej. Przy okazji proszę o informację, kiedy będzie przeprowadzony konkurs, dzięki któremu możemy pozyskać środki zewnętrzne na remont ulicy Kolejowej – mówił podczas obrad Tomasz Kominek.
Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zwrócił uwagę, że remont mostu wiąże się nie tylko z wymianą nawierzchni jezdni, ale także odwodnieniem i naprawą elementów, które uległy korozji. – Realizację uzależniamy od pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa. Dzięki takiemu wsparciu w ubiegłym roku wyremontowaliśmy fragment ulicy Kutnowskiej. Informacja, czy te środki zostaną przyznane, powinna być dostępna na przełomie lutego i marca. Z rozmów, które prowadzimy wynika, że środki z tej rezerwy są w pierwszej kolejności przeznaczane na mosty – tłumaczy Andrzej Nowakowski.
Prezydent przypomina, że na ten rok zaplanowana jest przebudowa al. Kilińskiego. – Stary most i tak zostanie zamknięty dla ruchu na dwa – trzy miesiące, więc chcemy ten czas wykorzystać na remont przeprawy – mówi Andrzej Nowakowski.

Reklama
Natomiast na remont ulicy Kolejowej w Radziwiu miasto chce pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – To inne źródło finansowania. Trudno nam określić, kiedy będzie konkurs i czy otrzymamy środki. W pierwszej kolejności trzeba wykonać odwodnienie ulicy Kolejowej, co pozwoli nie tylko na jej przebudowę, ale też umożliwi przebudowę pierwszego odcinka ulicy Zielonej – dodaje Andrzej Nowakowski.
Miasto złożyło też wniosek na dofinansowanie w ramach programu przebudowy dróg lokalnych na remont ulicy Parcele, ale został on wpisany na listę rankingową.
Podczas dyskusji nad zmianami w budżecie była też mowa o budowie tężni solankowej na Winiarach. Po kilkukrotnych próbach wyboru wykonawcy postanowiono zwiększyć środki, jednak ostateczna decyzja należała do radnych. – Zgłosiła już wniosek do komisji rewizyjnej, aby poznać wydatki związane z budżetem obywatelskim, ale także koszty eksploatacyjne już podczas użytkowania – dopytywała radna Wioletta Kulpa.
Prezydent Nowakowski zwrócił uwagę, że szacunkowe kosztorysy, szczególnie w ostatnich latach, są niedoszacowane. – Wiele razy zdarzało się, że za zgodą radnych dokładaliśmy środki. W przypadku tężni kilka razy próbowaliśmy wybrać wykonawcę. Dopiero w ostatnim przetargu cena nie była tak wysoka, jak wcześniej i stąd decyzja o dołożeniu dodatkowej kwoty – tłumaczy Andrzej Nowakowski. – Jeśli chodzi o koszty eksploatacji, to za każdym razem są one inne i tak też będzie w przypadku tężni. Tak jest jeśli chodzi o place zabaw czy drogi rowerowe, nie wspominając już o dużych inwestycjach, takich jak centrum rehabilitacji. Te projekty powstają na wniosek i z wyboru mieszkańców i im służą. Dlatego musimy koszty eksploatacyjne przewidywać.

(jac)
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Problemy z parkingiem przy zoo

Przetarg na przebudowę al. Kilińskiego został przedłużony do 10 kwietnia, chociaż pierwotnie miał się zakończyć …