Są pieniądze dla Wodociągów Płockich

W połowie grudnia zarząd Wodociągów Płockich podpisał umowę na dofinansowanie trzeciego etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka”. Kwota około 21 milionów złotych będzie pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Umowę dofinansowania podpisali prezes Wodociągów Płockich Marek Naworski oraz wiceprezes Andrzej Wiśniewski, a ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zastępca prezesa zarządu Krystian Szczepański oraz główny księgowy NFOŚiGW – Barbara Wiśniewska.
Umowa obejmuje refinansowanie przedsięwzięć już zrealizowanych bądź w trakcie realizacji. NFOŚiGW przyznał środki na zbudowaną kanalizację sanitarną na osiedlach Borowiczki oraz Parcele, a także na budowę oczyszczalni wód deszczowych do Brzeźnicy, która jest w trakcie budowy. Kontrakt ten zostanie zakończony w sierpniu przyszłego roku.
Ta ostatnia inwestycja ma duże znaczenie w kontekście prowadzonej w centrum oraz na północnym wschodzie miasta rozdziału kanalizacji z ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. – Dzięki niej Wodociągi Płockie będą mogły nadal prowadzić rozdział tych kolektorów w pozostałych fragmentach Płocka – informuje Hubert Woźniak z zespołu spraw medialnych Urzędu Miasta. Całkowity koszt tego etapu projektu wynosi 42,4 mln zł, koszty kwalifikowane sięgają blisko 34,7 mln, a kwota dofinansowania – 21,6 mln zł.
Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III” współfinansuje Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

System roweru miejskiego w Płocku z problemami

Miejski Zarząd Dróg jest coraz bliżej wyboru firmy, która zajmie się przygotowaniem i obsługą systemu …

Prace na „Dołku“

Firma EURODOM z Tłuchówka rozpoczęła modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku. …