Rozkopany Kostrogaj

Od lata ubiegłego roku trwa rozbudowa i przebudowa ulic Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt. Głównym celem inwestycji jest udostępnienie terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo.
Wykonawcą prac jest firma PORR S.A. Zgodnie z podpisaną umową prace potrwają do 16 lipca tego roku. Całkowity koszt inwestycji to kwota 24 520 050 złotych brutto. Roboty są współfinansowane przez Wodociągi Płockie w kwocie 3 200.000 złotych brutto. Na realizację prac Urząd Miasta uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania to 10 428 000 złotych, czyli 60% kosztów kwalifikowanych.
Na ulicy Wiadukt prace rozpoczęły się od wykonywania robót specjalistycznych związanych ze wzmocnieniem podpór wiaduktu kolejowego, by móc wykonać pogłębienie pod wiaduktem. Ulica Wiadukt jest już przejezdna, ale wciąż trwają na niej prace budowlane. W związku z tym kierowcy muszą uważnie patrzeć na znaki. Z ulicy Wiadukt można wyjechać w ulicę Bielską, ale ruch w przeciwnym kierunku jest na razie niemożliwy.
Utrudnienia w ruchu są też u zbiegu ulic Przemysłowej i NSZ. Od początku tego roku wyłączony z ruchu został prawoskręt (prowadzący od bazy PSP w kierunku stadionu) oraz pas służący do jazdy na wprost (w kierunku ul. Tysiąclecia). Czynny jest tylko lewoskręt, z którego można teraz jechać w każdym kierunku. Aby upłynnić ruch pojazdów opuszczających Kostrogaj, drogowcy zmienili cykl pracy sygnalizacji świetlnej. Wyłączenie podyktowane jest koniecznością zbudowania kanalizacji oraz włączenia jej do istniejących kolektorów w ul. Narodowych Sił Zbrojnych, a to zaś oznacza konieczność wykonania głębokich wykopów.
Inwestycja na Kostrogaju obejmuje: roboty rozbiórkowe – frezowanie starej nawierzchni asfaltowej, demontaż jezdni z betonowej trylinki, demontaż chodników z płyt betonowych, krawężników, obrzeży, zjazdów; budowę nowego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami budynków; budowę i przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; przebudowę wodociągu wraz z przyłączami; przebudowę oświetlenia ulicznego; przebudowę sieci ciepłowniczej; odtworzenie konstrukcji dróg i wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych; budowę ścieżki rowerowej, chodników i zjazdów z kostki betonowej, zatok autobusowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na przebudowanych ulicach.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …