Rok rekordowych inwestycji

Ponad 190 mln złotych trafi do subregionu płockiego z budżetu samorządu mazowieckiego. Znaczna część zaplanowanych wydatków inwestycyjnych będzie przeznaczona na rozbudowę infrastruktury drogowej. Ale na wsparcie finansowe mogą liczyć szpitale, placówki kultury, organizacje pozarządowe i jednostki OSP.
Co w inwestycyjnym planie przygotowano na najbliższy rok? Jak mówił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, najwięcej pracy będą mieli drogowcy. – Znaczna część zaplanowanych na 2018 rok wydatków inwestycyjnych będzie przeznaczona na rozbudowę infrastruktury drogowej. Na ten cel przeznaczymy ponad 570 mln zł, z czego ponad 171,2 mln zł trafi do subregionu płockiego. Myślę, że to dobra informacja dla mieszkańców i zapowiedź pracowitego roku dla drogowców – mówił marszałek Struzik. Rok 2018 zapowiada się dla województwa mazowieckiego bardzo dobrze dzięki temu, że od kilku lat zauważalny jest wzrost gospodarczy przekraczający w ostatnim okresie 4%. – Zaplanowaliśmy dobre przychody podatkowe, co pozwoliło nam w budżecie województwa, który jest blisko 3-miliardowy, przeznaczyć miliard sto milionów złotych na inwestycje. To jest 40% budżetu województwa i bardzo wysoki poziom inwestycji – podsumowywał wielkość finansów przeznaczonych na modernizacje i remonty Adam Struzik.
Główne obszary, na które planowane są te wydatki to transport (największe na budowę dróg wojewódzkich), ale także na wsparcie dla Kolei Mazowieckich. Znaczące wsparcie przewidziane jest na rozwój dróg powiatowych (dla 36 powiatów przeznaczono 100 mln zł). Drugi ważny obszar to ochrona zdrowia, na którą przeznaczono 150 mln zł. Trzeci obszar to kultura, gdzie jest mowa o wydatkach powyżej 100 mln zł. – Do szpitala wojewódzkiego w Płocku trafi kwota ponad 8,6 mln zł, a do płockich instytucji kultury ponad 10,3 mln zł – mówił Adam Struzik.
Jeśli chodzi o subregion płocki, to na rozbudowę i modernizację dróg przeznaczona będzie kwota ponad 171,2 mln zł. Największą inwestycją jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 przebiegającej przez powiaty sierpecki i żuromiński. Kolejna to budowa obwodnicy Gąbina (25 mln zł), przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku granica województwa Bądkowo Jeziorne (9 mln zł), rozbudowa drogi nr 583 przejście przez Lwówek i w miejscowości Pacyna (6 mln zł), rozbudowa drogi nr 559 w Maszewie Dużym (ponad 4,9 mln zł), rozbudowa drogi nr 577 relacji Łąck – Ruszki (ponad 4,9 mln zł), rozbudowa skrzyżowania drogi nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogami wojewódzką i gminną w Gostyninie (3 mln zł). Inwestycje drogowe będą prowadzone także na drodze nr 560 relacji Sierpc – Bielsk na odcinku Bonisław – Bielsk (ponad 1 mln zł). Remonty zaplanowane są na drodze nr 539 w Adamowie – gmina Mochowo (1,7 mln zł) i drodze wojewódzkiej nr 540 na odcinku Bielsk – Zągoty (3,5 mln zł).
Inwestycje nie ominą także placówek służby zdrowia. W szpitalu wojewódzkim realizowane będą dwa projekty: modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i zakup wyposażenia (6,1 mln zł) oraz rozbudowa systemów informatycznych (blisko 2,5 mln zł).
Na finansowe wsparcie mogą w tym roku liczyć także placówki kultury. Łącznie dla płockich instytucji będzie ponad 10,3 mln zł. Blisko 3 mln trafią do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Środki będą przeznaczone na realizację II etapu modernizacji i adaptacji obiektów Małego Miasta w Bieżuniu. Ponad 2,4 mln zł otrzyma Muzeum mazowieckie w Płocku na odtworzenie i modernizację zabytkowego budynku przy ulicy Kolegialnej oraz przebudowę przynależnych oficyn. Kolejne 2,7 mln zł Muzeum przeznaczy na rozbudowę Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Dzięki unijnemu dofinansowaniu prowadzone będą prace modernizacyjne infrastruktury w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach (5,4 mln zł). A w płockim Teatrze Dramatycznym będzie wymieniona konsola sterująca oświetleniem i przygotowana zostanie dokumentacja projektowa dla modernizacji systemu oświetlania sceny. Na ten projekt placówka otrzyma 265 tys. zł.

rad

Zobacz kolejny artykuł

W płockim oddziale ZUS najwięcej chętnych po matczyne emerytury

Nie słabnie zainteresowanie nowym świadczeniem, czyli tak zwanymi matczynymi emeryturami. W płockim oddziale ZUS złożono …