Przybyło ponad 14 km ścieżek rowerowych

W tym roku w Płocku zostało wybudowanych pięć dróg rowerowych o łącznej długości 14,3 km. Całkowita wartość projektu to 19 347 803,36 złotych, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 11 478 289,84 zł. Łącznie na terenie miasta Płocka dostępna jest już infrastruktura ścieżek i szlaków rowerowych o długości ponad 70 km.
Budowa ścieżek rowerowych w Płocku to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Największą inwestycją była budowa drogi rowerowej R-1 w ciągu ulic Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Bielskiej oraz odcinka 0,3 km umożliwiającego połączenie ścieżki R1 ze ścieżką R2 – łącznie 5,3 km. Koszt inwestycji – 9 032 613,00 zł brutto z czego 243 400,00 zł to kwota współfinansowana przez Wodociągi Płockie. Umowa z wykonawcą została podpisana 3 listopada 2017 roku, a prace zakończyły się 20 lipca tego roku. Ścieżka rowerowa R-1 została zrealizowana wraz z przebudową chodnika, skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych i postojowych oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i dostosowaniem oświetlenia ulicznego.
Prace obejmowały: wycinkę krzewów i drzew, rozbiórkę kolidujących nawierzchni wraz z podbudowami, przebudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów, przebudowę zatok autobusowych i postojowych, przebudowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej wraz ze stojakami na rowery, budowę zabezpieczenia skarp, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż podpórek dla rowerzystów oraz stacji ich obsługi, odtworzenie zieleni miejskiej, usunięcie kolizji urządzeń obcych, przebudowę kolidujących słupów oświetlenia ulicznego wraz z kablami zasilającymi, przebudowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych rurami ochronnymi, zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych rurami ochronnymi bądź ławami żelbetowymi, regulację wysokościową ram i pokryw studni teletechnicznych, regulację wysokościową pokryw studni kanalizacyjnych, przestawienie kolidujących reklam i masztów reklamowych, montaż oznakowania pionowego i malowanie poziomego, rekultywację terenu.
Droga rowerowa R-32 w ciągu ulicy Dobrzykowskiej została wybudowana na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta.

tekst i fot. Jacek Danieluk

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …