Prace na „Dołku“

Firma EURODOM z Tłuchówka rozpoczęła modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku.
O wykonanie przebudowy popularnego „Dołka” starały się dwie firmy: AM-FOR z Włocławka z ceną 3 185 700 złotych brutto oraz EURODOM z Tłuchówka (z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 18) z kwotą 3 677 700 złotych brutto. Obie firmy deklarowały zakończenie prac do 15 listopada tego roku, chociaż druga z firm deklarowała również skrócenie czasu prac o cztery tygodnie.
– Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co otrzymała wynik w kryterium cena 60%: 51,97 pkt., w kryterium gwarancja 20%: 20 pkt., w kryterium skrócenie wymaganego terminu zakończenia 20%: 20 pkt, co daje łączny wynik w trzech kryteriach 91,97 pkt. Jednocześnie wybrana oferta była ofertą prawidłową, albowiem nie zaistniała żadna z przesłanek art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych – czytamy w uzasadnieniu wyboru wykonawcy opublikowanym na stronie internetowej MZGM.
W obiekcie, oprócz sklepów i punktów usługowych, znajdują się Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta oraz siedziba rady mieszkańców osiedla Miodowa. Kompleks przy ul. Miodowej 8 składa się z trzech połączonych ze sobą budynków, w których zostały wydzielone w sumie 24 lokale. Łączna powierzchnia użytkowa to blisko 2 tysiące metrów kwadratowych.
Projekt remontu przygotowała pracownia Abrys. Na realizację prac czasu nie będzie wiele, mają się zakończyć do 15 listopada tego roku. – Zużyty technicznie budynek wybudowany około 1970 roku wymaga gruntownej modernizacji i rekonstrukcji oraz przystosowania do obecnie obowiązujących przepisów technicznych. W złym stanie technicznym są głównie elementy konstrukcyjne obiektu, takie jak podesty, schody, murki oporowe, ściany zewnętrzne oraz stalowa stolarka okienna i drzwiowa – informuje MZGM.
Podczas prac remontowych zostaną dobudowane: taras przy lokalu gastronomicznym, pomieszczenie sanitarne, teletechniczne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Będzie też winda oraz monitoring. Wymienione zostaną okna i drzwi, docieplone będą ściany zewnętrzne. Przebudowane zostaną główne schody od strony ulicy Miodowej, ponadto planowana jest przebudowa obiektu. Przewidziano także przesadzenia drzew i krzewów oraz nasadzenia nowych roślin w miejsce tych, które zostaną wycięte.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …