Pozytywna opinia dla Aglomeracji

W miniony piątek, 14 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Radni mieli wyrazić swoją opinię w sprawie projektu „Aktualizacji Planu obszaru Aglomeracji Płock”.
To istotny dokument z punktu widzenia szczególnie Wodociągów Płockich, które dalej chcą rozbudowywać sieć kanalizacyjną i wodociągową w mieście. Radni pozytywnie go zaopiniowali i dzięki temu spółka wodociągowa będzie mogła się starać o unijne dofinansowanie na kolejne inwestycje, które zrealizuje do roku 2020.
„Aktualizacja Planu obszaru Aglomeracji Płock” była przygotowywana od marca tego roku. Do ratusza trafiła 30 września. Stąd decyzja o zwołaniu nadzwyczajnej sesji. Ponieważ radni jedynie opiniowali ten dokument, o jego przyjęciu zdecydują 24 października radni sejmiku województwa mazowieckiego.
Z dotychczasowego planu wyłączono te obszary miasta, które charakteryzują się zabudową rozproszoną, jednorodzinną. Chodzi głównie o część obszaru osiedli Trzepowo i Ciechomice oraz Pradolina Wisły – dokładnie o 1207 osób. Zastępca prezydenta Jacek Terebus tłumaczył, że to działanie w interesie mieszkańców tych terenów. – Gdyby to był obszar aglomeracji, właściciel nowo budowanego domu nie miałby możliwości podłączenia się do kanalizacji, ale też nie otrzymałby pozwolenia na wybudowanie zbiornika bezodpływowego. Jeżeli będą takie potrzeby, to będziemy w tych częściach miasta budować kanalizację. Żeby ubiegać się o unijne dofinansowanie, musimy trzymać się wskaźnika 120 mieszkańców na kilometr kwadratowy – mówił Jacek Terebus.
Prezes Wodociągów Płockich Marek Naworski zapewnił, że w miarę posiadanych środków spółka będzie likwidowała takie „białe plamy”, chociaż najczęściej jest to kwestia wybudowania długiego odcinka kanalizacji liczącego nawet do 2 kilometrów, a obsługującego dwa albo trzy gospodarstwa. – Trzeba jednak pamiętać, że teraz przygotowujemy się do realizacji projektu unijnego, w którym nie można zwiększyć zakresu planowanych prac – mówił Marek Naworski. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Projekt przebudowy placu Narutowicza

W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy placu Gabriela Narutowicza zostało złożonych sześć …