Pogłębiarki wypłynęły na Wisłę

Trwają prace pogłębiarskie na Wiśle w okolicach Płocka: w Białobrzegach, Woli Brwileńskiej oraz w Nowym Duninowie, a także w samym Płocku w rejonie bramy przeciwpowodziowej.
Późna jesień to tradycyjnie czas, kiedy prowadzone jest pogłębianie rzek. Latem wszyscy mogliśmy obserwować, jak Wisła na wysokości Wzgórza Tumskiego staje się coraz płytsza. Stąd konieczność pogłębienia rzeki, jak się okazuje nie tylko w naszym mieście, ale także w jego okolicach. – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest jednym z priorytetowych działań Wód Polskich. Prace pogłębiarskie na Wiśle pozwolą zmniejszyć zagrożenie powodziowe w okolicach Płocka. Planowane wydobycie urobku: Białobrzegi – 100 tysięcy metrów sześciennych, Wola Brwileńska – 90 tysięcy metrów sześciennych, Płock-Brama – 80 tysięcy metrów sześciennych, Nowy Duninów – 15 tysięcy metrów sześciennych. Prace potrwają do połowy grudnia tego roku. Ich koszt to 4 200 000 złotych – wyjaśnia Urszula Tomoń, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Reklama
Wiosną ubiegłego roku prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wyrażał zaniepokojenie faktem, że środki na pogłębianie Wisły zostały zmniejszone w 2016 roku. Przy tej okazji prezydent przypominał powódź z maja 2010 roku, która zaczęła się w Świniarach, zalała obszerne tereny w Dobrzykowie i zagroziła płockim osiedlom – Tokarom i Radziwiu. Płock także ucierpiał. Wysoka woda uszkodziła brzeg w rejonie ul. Grabówka, która osunęła się w kierunku Wisły. Naprawa osuwiska oraz ulicy kosztowała miasto 9 mln zł. Naprawa innych uszkodzeń w infrastrukturze drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej – 1,9 mln zł. Finansowanie zaś służb ratowniczych i komunalnych – ponad 450 tys. zł. Na całym Mazowszu straty oszacowano na 1,2 mld zł.
Dlatego od 2011 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zaczął pogłębianie Wisły. Nakłady regularnie sięgały milionów złotych. W 2011 i 2012 pogłębiarki wybrały 545 tysięcy metrów sześciennych refulatu w rejonie wejścia do portu w Radziwiu.

(jac)
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …