Płockie nabrzeże wciąż niedostępne dla spacerowiczów. Trwają odbiory techniczne

Na płockim nabrzeżu trwają odbiory techniczne. Sprawy nie ułatwia leżący śnieg, który utrudnia ocenę wykonanych prac.
Wcześniej Urząd Miasta zlecił wykonawcy przebudowy nabrzeża realizację dodatkowych prac. W związku z tym został złożomy wniosek o wydłużenie czasu na wykonanie robót. Zlecenie dodatkowych robót było związane z odkryciem starej kostki, która znajdowała się pod asfaltem na ulicy Rybaki. Zapadła decyzja, żeby wykorzystać ją przy budowie „nawrotki” dla samochodów w rejonie domu rodziny Górnickich. Niezbędne okazało się także wykonanie dodatkowego przyłącza wodociągowego oraz wybudowanie chodnika łączącego schody Broniewskiego z ulicą Rybaki.
Obecnie na nabrzeżu trwają odbiory techniczne. – Leżący śnieg utrudnia właściwą ocenę wykonanych prac. Już teraz wiadomo, że do poprawy będzie oznakowanie na skrzyżowaniu ulicy Mostowej, Rybaki i Kawieckiego – mówi Hubert Woźniak z ratuszowego zespołu współpracy z mediami.
Na wyremontowanej części nabrzeża posadzone zostały już drzewa i krzewy, ale z wysianiem trawy trzeba zaczekać do wiosny.
Wykonawcą przebudowy nabrzeża jest firma PORR. W ramach pierwszego etapu rewitalizacji przebudowany zostanie kilometrowy odcinek nabrzeża od siedziby klubu Morka do mostu im. Legionów Piłsudskiego. Powstanie też całkowicie nowa ulica Rybaki, która przebiegać będzie po nowym śladzie, przy skarpie. Nowa będzie nawierzchnia, chodniki, zatoki samochodowe i parkingi. Wybudowana zostanie także ścieżka rowerowa. Przy okazji tych prac powstanie infrastruktura, której brakuje w tym miejscu: sieć kolektorów sanitarnych i deszczowych oraz sieć elektryczna.

tekst i fot. Jacek Danieluk

Zobacz kolejny artykuł

Problemy z parkingiem przy zoo

Przetarg na przebudowę al. Kilińskiego został przedłużony do 10 kwietnia, chociaż pierwotnie miał się zakończyć …