Pieniądze dla pracowników w roku 2019

PKN ORLEN osiągnął porozumienie z przedstawicielami Związków Zawodowych dotyczące wzrostu wynagrodzeń i wypłaty nagród dla pracowników spółki w 2019 r. Nie dotyczą one kadry zarządzającej.
Po raz pierwszy w historii negocjacje ze stroną związkową w tym zakresie udało się zakończyć przed ustalonym w układzie zbiorowym pracy terminem 28 lutego. Zakończenie negocjacji w PKN ORLEN otwiera drogę do rozpoczęcia rozmów na temat wzrostu płac w spółkach z Grupy ORLEN.
– Wielokrotnie potwierdziliśmy, że poważnie podchodzimy do naszych deklaracji i przyjęcie zaproponowanych przez nas warunków przez stronę związkową jest na to najlepszym dowodem. Zawarcie porozumienia było możliwe dzięki zaangażowaniu stron w dialog zmierzający do osiągnięcia wspólnego, satysfakcjonującego stanowiska. Stawiamy na rozwój pracowników, wdrażamy kolejne programy ukierunkowane na wzmacnianie ich kompetencji i poszerzanie wiedzy. Wzrost wynagrodzeń stanowi jeden z elementów działań motywacyjnych stosowanych w PKN ORLEN – skomentował fakt osiągnięcia porozumienia ze związkami Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia br. pracownikom wypłacone zostaną nagrody jednorazowe na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. PKN ORLEN przewidział także dodatkową specjalną nagrodę z okazji jubileuszu istnienia spółki, której wysokość będzie uzależniona od stażu pracy.
Strony negocjacji potwierdziły również realizację obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 marca 2019 r. w wysokości 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w kategoriach od 1 do 6. Dodatkowo zadecydowano o wypłacie jednorazowego świadczenia dla zatrudnionych w kategoriach 7 oraz 8, nie obejmującym kadry zarządzającej, w wysokości 2100 zł brutto w marcu 2019 r.
W ramach spotkań negocjacyjnych ustalono również, że w 2019 r. każdy uprawniony pracownik otrzyma kartę zakupową o wartości 500 zł, umożliwiającą dokonywanie zakupów na wszystkich stacjach PKN ORLEN w Polsce. W drodze indywidualnej decyzji pracownika przewidziano możliwość zamiany tego świadczenia na doładowanie konta na platformie kafeteryjnej taką samą kwotą.

(t)
fot. www.pixabay.com

Zobacz kolejny artykuł

Będą „Mieszkania na start”

Na 29 marca zaplanowano zakończenie przebudowy kamienicy przy ul. Sienkiewicza 38. W budynku będzie w …