Pieniądze dla Płocka i Sierpca

Osiem powiatowych urzędów pracy na Mazowszu otrzyma dodatkowo ponad 4 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych. Pieniądze trafią m.in. do Płocka i Sierpca.
Dodatkowe fundusze mają pomóc osobom do 30. roku życia, w wieku 30-50 lat, będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Będą także przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach robót publicznych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na aktywizację bezrobotnych w województwie mazowieckim 13 mln zł. O dodatkowe środki ubiegało się tylko osiem powiatowych urzędów pracy: w Sokołowie Podlaskim, Radomiu, Płocku, Sierpcu, Makowie Mazowieckim, Grójcu, Przysusze, Szydłowcu. Płock otrzyma z tej puli 200, a Sierpc 300 tysięcy złotych.
– Mniejsze zainteresowanie środkami z rezerwy Funduszu Pracy jest spowodowane zwiększonymi funduszami na aktywizację bezrobotnych, które spłynęły do urzędów z unijnych programów PO WER i RPO Województwa Mazowieckiego. W tym roku jest to około 168 mln zł – wyjaśnia Aleksander Kornatowski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Z rezerwy Funduszu Pracy będą finansowane m.in. staże, szkolenia, bony szkoleniowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy przez pracodawcę oraz roboty publiczne.
Pieniądze powinny trafić do powiatowych urzędów pracy w połowie września. (t)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …