Pechowy Centralny Park Rekreacji

Już po raz trzeci został unieważniony przetarg na przygotowanie projektu i kosztorysu Centralnego Parku Rekreacji na osiedlu Dobrzyńska.
Do komisji przetargowej została złożona tylko jedna oferta przygotowana przez biuro projektowe MBZ Andler, Tomczak z Włocławka. Jednak zaproponowana cena – 242 310 złotych – była zdaniem ratuszowych urzędników zbyt wysoka. Na dokumentację chcą wydać maksymalnie 150 tysięcy złotych.
W zamyśle miejskich urzędników Centralny Park Rekreacji to jednak park w dosłownym znaczeniu. Chodzi o teren, który od wielu lat jest zagospodarowany. To część osiedla pomiędzy starym cmentarzem, Al. Kobylińskiego oraz ulicami Dobrzyńską, Mościckiego i Miodową. Dokumentacja ma powstać w oparciu o wypracowaną wspólnie z mieszkańcami koncepcję.
Według ratuszowych urzędników projekt Centralnego Parku Rekreacji miał obejmować adaptację lub modernizację istniejących terenów i urządzeń sportowych, terenów i urządzeń rekreacyjnych, urządzonych placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Projektant powinien uwzględnić boiska, które istnieją przy Szkole Podstawowej nr 17 i mogą uzupełniać ofertę parku.
Projekt miał również uwzględniać modernizację osiedlowych systemów komunikacji, polegającą na uporządkowaniu chodników, tras rowerowych i terenów zieleni.
Przedstawiciele Urzędu Miasta oczekiwali, że projektant zaproponuje tereny piknikowe, minitrasy zjazdowe wykorzystujące ukształtowanie terenu oraz siłownie „pod chmurką”. Niezbędne za to było zaprojektowanie ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, zieleni oraz oświetlenia.

 (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Projekt przebudowy placu Narutowicza

W przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy placu Gabriela Narutowicza zostało złożonych sześć …