Na osiedlu Wyszogrodzka powstanie rondo, ale najpierw…

Urząd Miasta wciąż poszukuje firmy, która wybuduje rondo na skrzyżowaniu ulic Górnej, Filtrowej i Imielnickiej. Poprzedni przetarg zakończył się unieważnieniem. Zaproponowane ceny były, zdaniem ratuszowych urzędników, zbyt wysokie.
Rondo to tylko część planowanej inwestycji. Wybudowany ma być także fragment ulicy Górnej od nowego ronda do stacji uzdatniania wody. Teraz to droga gruntowa, częściowo wyłożona betonowymi płytami. Na tym fragmencie ma powstać między innymi kanalizacja deszczowa. Przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna. Powstanie nowa linia kablowa do oświetlenia ulicznego. Przebudowana zostanie także linia telefoniczna.
To jednak nie wszystko. Na odcinku od nowego ronda do ulicy Wyszogrodzkiej będzie wyremontowana ulica Filtrowa. Tu oprócz nowej nawierzchni zostanie między innymi wybudowana kanalizacja deszczowa. Przebudowie ulegnie też sieć wodociągowa.
W poprzednim przetargu wpłynęły dwie oferty: od konsorcjum firm – Hydropol z Gostynina i Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Waskop z Płocka z kwotą 2 650 000 złotych oraz od Firmy Remontowo-Budowlanej Lipowski z Płocka z kwotą 2 745 000 złotych. Urząd Miasta planuje jednak według kosztorysu inwestorskiego wydać na inwestycję kwotę 2 475 805,43 złotych.
Inwestycja ma być zrealizowana do 30 grudnia tego roku.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …