Orlen szuka ropy naftowej i gazu

Płocki Orlen i Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy podpisały porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Ukrainie. Porozumienie zakłada zarówno możliwość rozpoczęcia prac w ramach nowych koncesji, jak również wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów rozpoznanych wcześniej przez partnerów ukraińskich.
Dokument podpisali 6 grudnia w Kijowie: Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen oraz Nikolay V. Zlochevskyy, minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele spółki Orlen Upstream, odpowiedzialnej w Koncernie za segment poszukiwań i wydobycia, która będzie zaangażowana bezpośrednio we współpracę z partnerami z Ukrainy.
Współpraca pomiędzy PKN ORLEN a stroną ukraińską zakłada realizację wspólnych projektów poszukiwań oraz wydobycia ropy i gazu, zarówno w zakresie złóż konwencjonalnych, jak i shale gas. Podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym poprzedzać będzie etap wnikliwych analiz i ekspertyz wykonanych przez partnerów porozumienia.
– Zrobiliśmy kolejny, bardzo ważny krok w zakresie budowy segmentu upstream w PKN Orlen – mówi Jacek Krawiec. – Co ważne, rozpoczynamy działania na Ukrainie, która jest jednym z kierunków rozwoju wskazywanym w naszej strategii. Nasze plany będziemy realizować we współpracy z partnerami ukraińskimi, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Pokładamy duże nadzieje w tej współpracy zarówno ze względu na know how, jaki posiadają nasi partnerzy, jak i zasobność Ukrainy w złoża węglowodorów. Będziemy również analizować potencjał zasobów gazu niekonwencjonalnego.
Ukraina posiada znaczne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Na terenie tego kraju wyróżnia się trzy baseny naftowe: Połtawski (Dniepr – Donieck), Północno-Karpacki, Morza Czarnego i Azowskiego.
Płocka firma za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Upstream prowadzi obecnie cztery projekty poszukiwawczo – wydobywcze: w łotewskiej strefie szelfu Morza Bałtyckiego we współpracy z firmą Kuwait Energy Company, w okolicach Sierakowa z PGNiG, oraz dwa kolejne, realizowane samodzielnie na Lubelszczyźnie.
Koncern posiada łącznie siedem koncesji, w ramach których prowadzone są prace w zakresie rozpoznania zasobów konwencjonalnych z potencjałem odkrycia złóż gazowo-kondensatowych, jak i niekonwencjonalnych, w tym głównie gazu łupkowego. Obecnie prowadzone są wstępne prace poszukiwawcze i przygotowania do realizacji odwiertów, które Orlen Upstream planuje zrealizować w przyszłym roku.    (t)

Zobacz kolejny artykuł

Przetarg na remont molo unieważniony

Odsuwa się remont płockiego molo. Urząd Miasta unieważnił przetarg na wykonanie prac. Złożone oferty były …

Powstanie nowoczesny parking

Za budynkiem przy ul. Tumskiej 13 powstanie parking na około 100 samochodów. Pierwsze prace już …