O gospodarce w Politechnice

W najbliższy czwartek, 18 maja, w auli filii Politechniki Warszawskiej w Płocku rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa dotycząca współczesnych problemów rozwoju gospodarczego. To już piąte spotkanie o tematyce gospodarczej. W tym roku będzie poświęcone aktualnym wyzwaniom ekonomii z perspektywy teorii i praktyki gospodarczej.
Do udziału w międzynarodowym spotkaniu z ekspertami zapraszają Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Koło Naukowe Sonda. Jak podkreślają organizatorzy, to okazja do wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań na temat wyzwań i perspektyw finansów, ale także sposób zachęcenia do twórczej dyskusji i wdrażania nowych badań dotyczących kreatywnego i aktywnego zarządzania przyszłością.
W obradach wezmą udział zarówno studenci z kół naukowych, doktoranci, jak i pracownicy naukowi, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Konfrontacja jest idealną sposobnością do konfrontacji teorii z praktyką biznesu. Dla studentów konferencja stanowi okazję do pogłębienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nawiązania współpracy naukowej z kołami naukowymi z innych ośrodków akademickich.
Konferencja odbędzie się w dniach 18–19 maja. Rozpoczęcie zaplanowane jest pierwszego dnia o godz. 11.00 w auli filii PW w Płocku, ul. Łukasiewicza 17.
rad

Zobacz kolejny artykuł

„Mieszkania na start” dla młodych w Płocku

W lutym 2016 roku płoccy radni zdecydowali o o przyjęciu programu „Mieszkania na start”. Do …