Najpierw badania geologiczne

Zanim rozpocznie się budowa skweru rekreacyjnego i placu zabaw przy spichlerzach przy ul. Kazimierza Wielkiego, Urząd Miasta musi dysponować badaniami geologicznymi gruntu. Na razie ratuszowi urzędnicy ogłosili przetarg na wykonanie takich badań.
Badania geologiczne są niezbędne, ponieważ teren, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja leży niemal na skraju skarpy, a w ratuszu myślą nie tylko o wybudowaniu miejsca do rekreacji, ale także o przebudowie biegnącej skrajem skarpy alejki spacerowej. Wyniki badań mają być podstawą do stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego opartego o koncepcję autorstwa Mateusza Morskiego.
W czerwcu został rozstrzygnięty – trwający od lutego do maja – konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”. Jego wyniki można było oglądać w Urzędzie Miasta.
Oceny nadesłanych prac dokonał sąd konkursowy w składzie: mgr inż. arch. Iwona Wierzbicka – Przewodnicząca Sądu konkursowego, Dorota Zaremba – Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego, mgr inż. arch. Michał Wolski, mgr sztuki Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, mgr inż. arch. Agata Milczarek, Michał Balski, Robert Parzychowski, Agnieszka Wilczak – sekretarz.
Członkowie sądu konkursowego ostatecznie przyznali ex aequo dwie pierwsze nagrody po 11 tysięcy złotych. Otrzymali je Mateusz Morski oraz zespół autorski w składzie: Piotr Szkołut, Leonid Kim, Kamil Przech z pracowni projektowej GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu. Wyróżnienie, wysokości 3 tysięcy złotych otrzymał Rafał Stemporowski.
Celem konkursu było uzyskanie najlepszych pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązań projektowanej przestrzeni stanowiącej fragment płockiej skarpy wiślanej. Zgodnie z założeniami, zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie skweru stanowiącego przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną integrującą mieszkańców Płocka.
Przy okazji rozstrzygnięcia konkursu, zastępca prezydenta Płocka Jacek Terebus poinformował, że jesienią miasto chce ogłosić postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” tak, aby latem przyszłego roku płocczanie mieli do dyspozycji skwer, plac zabaw i ciąg spacerowy w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Ok. 184 mln zł będzie kosztować PKN ORLEN budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W środę, …